Czcigodnym Gościom i Szanownym Parafianom
składamy najserdeczniejsze życzenia świąteczne:

Niech tajemnica Świąt Wielkanocnych
obudzi w nas przekonanie,

że każdemu ludzkiemu smutkowi
przypisana jest godzina zmartwychwstania,

że po najbardziej gorzkich łzach przychodzi wielki pokój,
że całkiem niespodziewanie zjawia się Chrystus,
który przynosi radość wiecznie żywą, prawdziwą, najbardziej radosną,
której nikt nam nie zabierze.

Życzenia prosimy przekazać chorym i parafianom przeżywającym Święta
poza granicami naszej Ojczyzny.

  • Mk 16,15-20Jezus ukazawszy się Jedenastu rzekł do nich: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie”. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.

Dodatkowe informacje