• J 15,9-11Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna”.

Przewodnik Katolicki poleca

Płyta z pełnym nagraniem konferencji będzie dołączona do najbliższego wydania "Przewodnika Katolickiego" w niedzielę 17 czerwca.

Dodatkowe informacje