• Łk 13,1-9W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: „Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloe i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam: lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie”. I opowiedział im następującą przypowieść: «Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: «Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je: po co jeszcze ziemię wyjaławia?» Lecz on mu odpowiedział: «Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem; może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć»”.

Wiadomości parafialne dotyczące duszpasterstwa w stanie epidemii

Drodzy Parafianie!

W związku z dekretem ws. duszpasterstwa w stanie epidemii informujemy:

- Nie będzie całodniowej Spowiedzi Wielkopostnej

- Możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty w trakcie każdej Mszy Świętej w Kaplicy Adoracji, bądź przy uprzednim umówieniu terminu z Kapłanem

- W Mszach Świętych, w dni powszednie może uczestniczyć tylko 5 osób + celebrans, wejście bocznym wejściem kościoła, pierwszeństwo dla osób, które zamówiły intencję danej Mszy

- W niedzielę wejście na Msze Święte przez Zakrystię, pierwszeństwo dla osób, które zamówiły intencję danej Mszy

- Dla osób, które uczestniczą w Mszy Świętej poprzez transmisje telewizyjne, radiowe itp., a chciałyby skorzystać z Sakramentu Eucharystii, Komunia Święta będzie rozdawana przed i po każdej Mszy Świętej na zewnątrz kościoła

- W tym roku nie będzie tradycyjnego święcenia palm wielkanocnych

- W tym roku nie odbędzie się święcenie pokarmów. Tzw. „święconka” ma mieć charakter liturgii domowej. Przed śniadaniem niedzielnym, błogosławieństwo wypowiada ojciec, matka lub inna dorosła wierząca osoba.

 

Dodatkowe informacje