• Łk 14,1-6Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili. A oto zjawił się przed Nim pewien człowiek chory na wodną puchlinę. Wtedy Jezus zapytał uczonych w Prawie i faryzeuszów: „Czy wolno w szabat uzdrawiać, czy też nie?” Lecz oni milczeli. On zaś dotknął go, uzdrowił i odprawił. A do nich rzekł: „Któż z was, jeśli jego syn albo wół wpadnie do studni, nie wyciągnie go zaraz nawet w dzień szabatu?” I nie mogli Mu na to odpowiedzieć.

Msze Święte w I i II Święto Wielkiej Nocy

W związku ze zniesieniem decyzji o możliwości uczestnictwa 50 osób od niedzieli 12.04 oraz postanowieniem dotyczącym dopuszczenia 5 wiernych na każdej Mszy Świętej w pierwsze i drugie święto msze św. jak w każdą niedzielę, tzn. 6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 12:30, 15:00, 18:30 oraz w kaplicy szpitalnej o 8:00.

Dodatkowe informacje