• Łk 17,26-37Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego: jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki; nagle przyszedł potop i wygubił wszystkich. Podobnie jak działo się za czasów Lota: jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali, lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wygubił wszystkich; tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. W owym dniu kto będzie na dachu, a jego rzeczy w mieszkaniu, niech nie schodzi, by je zabrać; a kto na polu, niech również nie wraca do siebie. Przypomnijcie sobie żonę Lota. Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je; a kto je straci, zachowa je. Powiadam wam: Tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu: jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą mleć razem: jedna będzie wzięta, a druga zostawiona”. Pytali Go: „Gdzie, Panie?” On im odpowiedział: „Gdzie jest padlina, tam się zgromadzą i sępy”.

115 rocznicy utworzenia Ochotniczej Straży Pożarne w Gostyniu

W dniu 09 maja 2014 o godz. 14.00 w gostyńskiej farze odprawiona została uroczysta Msza Święta z okazji 115 rocznicy utworzenia w Gostyniu Ochotniczej Straży Pożarnej. We Mszy Św. koncelebrowanej pod przewodnictwem kapelana strażaków powiatu gostyńskiego ks. Michała Kuliga, wzięły udział poczty sztandarowe OSP, delegacje strażaków, orkiestra Dęta Miasta i Gminy Gostyń oraz przedstawiciele władz powiatu z burmistrzem Gostynia na czele. Mszę Św. zakończyło wspólne odśpiewanie pieśni "Boże coś Polskę". Następnie uczestnicy uroczystości przy ładnej,słonecznej pogodzie - w towarzystwie mażoretek - przemaszerowali ulicami: Lipową, Helsztyńskiego, Kolejową i 1 Maja na Rynek, gdzie miały miejsce dalsze uroczystości związane z obchodami tej rocznicy.

Tekst i foto: P.N.

 

Dodatkowe informacje