• Łk 17,26-37Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego: jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki; nagle przyszedł potop i wygubił wszystkich. Podobnie jak działo się za czasów Lota: jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali, lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wygubił wszystkich; tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. W owym dniu kto będzie na dachu, a jego rzeczy w mieszkaniu, niech nie schodzi, by je zabrać; a kto na polu, niech również nie wraca do siebie. Przypomnijcie sobie żonę Lota. Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je; a kto je straci, zachowa je. Powiadam wam: Tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu: jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą mleć razem: jedna będzie wzięta, a druga zostawiona”. Pytali Go: „Gdzie, Panie?” On im odpowiedział: „Gdzie jest padlina, tam się zgromadzą i sępy”.

Nabożeństwo Fatimskie - relacja

Pierwsze tegoroczne nabożeństwo fatimskie rozpoczęło się 13 maja o godz. 18.30 Mszą Św. koncelebrowaną we farze i zgromadziło bardzo wielu wiernych. Następnie wszyscy zgromadzeni, w towarzystwie członków orkiestry Mayera, przeszli w procesji z figurą Matki Bożej Fatimskiej na Świętą Górę. Po drodze odmawiano różaniec przeplatany śpiewem pieśni maryjnych. W ten dzień było dość chłodno, ale jednak nie padało... Następne nabożeństwo fatimskie i procesja - 13 czerwca, w piątek, o zwykłej porze! Zapraszamy!

 Tekst i foto: P.N.

 

Dodatkowe informacje