• Mt 9,35-10,1.5.6-8Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”. Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszelkie choroby i wszelkie słabości. Tych to Dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące wskazania: „Idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”.

ODPUST PARAFIALNY

W niedzielę, 20 lipca 2014 parafia nasza obchodziła uroczystości odpustowe ku czci patronki parafii – św. Małgorzaty. Sumie odpustowej we farze  o godz. 12.30 – koncelebrowanej -  przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Konrad Zygmunt. Tę część uroczystości zakończyła procesja eucharystyczna wokół kościoła.

 

Po południu, wzorem lat ubiegłych, miała miejsce druga część święta – festyn parafialny. Na terenach parafii przy ul. Jana Pawła II odbywały się imprezy plenerowe. Zabawę prowadził muzyczny zespół góralski, który został specjalnie na tę okazję zaproszony. Występowała też orkiestra Mayera, młodzież z duszpasterstwa „ŹRÓDŁO” a na koniec – zespół „MADAR”.

 

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tych wydarzeń w zakładce GALERIA.
P.N.

Dodatkowe informacje