• Łk 12,39-48Jezus powiedział do swoich uczniów: „To rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”. Wtedy Piotr zapytał: „Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich?” Pan odpowiedział: « Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowi nad swoją służbą, żeby na czas wydzielał jej żywność? Szczęśliwy ten sługa, którego pan powróciwszy zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli sługa ów powie sobie w duszy: «Mój pan ociąga się z powrotem», i zacznie bić sługi i służebnice, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna; każe go ćwiartować i z niewiernymi wyznaczy mu miejsce. Sługa, który zna wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie zna jego woli i uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą”.

ODPUST PARAFIALNY

W niedzielę, 20 lipca 2014 parafia nasza obchodziła uroczystości odpustowe ku czci patronki parafii – św. Małgorzaty. Sumie odpustowej we farze  o godz. 12.30 – koncelebrowanej -  przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Konrad Zygmunt. Tę część uroczystości zakończyła procesja eucharystyczna wokół kościoła.

 

Po południu, wzorem lat ubiegłych, miała miejsce druga część święta – festyn parafialny. Na terenach parafii przy ul. Jana Pawła II odbywały się imprezy plenerowe. Zabawę prowadził muzyczny zespół góralski, który został specjalnie na tę okazję zaproszony. Występowała też orkiestra Mayera, młodzież z duszpasterstwa „ŹRÓDŁO” a na koniec – zespół „MADAR”.

 

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tych wydarzeń w zakładce GALERIA.
P.N.

Dodatkowe informacje