• Mt 11,11-15Jezus powiedział do tłumów: „Zaprawdę powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on. A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je. Wszyscy bowiem Prorocy i Prawo prorokowali aż do Jana. A jeśli chcecie przyjąć, to on jest Eliaszem, który ma przyjść. Kto ma uszy, niechaj słucha”.

ŻYCZENIA NOWOROCZNE

Na progu Nowego Roku składamy życzenia Wszystkim Szanownym Gościom
i Czcigodnym Parafianom –aby ten kolejny etap naszego życia stał się okazją
do pogłębienia współpracy z łaską Bożą,
a sprawy doczesne były podporządkowane sprawom wiecznym.

Niech nowy, dany nam czas, będzie wypełniony ludzką dobrocią i serdecznością przenikniętą obecnością Bożej Opatrzności.

Wszystkim- Szczęść Boże.

Dodatkowe informacje