• Mt 19,27-29Piotr powiedział do Jezusa: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?». Jezus zaś rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach i będziecie sądzić dwanaście pokoleń Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy».

Kolędowanie z kapelą góralską

W poniedziałek, 5 stycznia 2015, wieczorną Mszę Św. o godz. 18.30 uświetnił zespół góralski z Mszany Dolnej, grając i śpiewając góralskie kolędy. Zespół był w drodze na małe „tournée” do Poznania i innych miejscowości w naszej okolicy, więc „przy okazji” odwiedził także naszą parafię. Jest to ten sam zespół, który występował już  we farze z koncertem kolęd. 

 

Dodatkowe informacje