• Łk 20,27-40Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: „Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: «Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat weźmie wdowę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu». Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umarł bezdzietnie. Wziął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę”. Jezus im odpowiedział: „Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani są za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzaku, gdy Pana nazywa «Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba». Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją”. Na to rzekli niektórzy z uczonych w Piśmie: „Nauczycielu, dobrze powiedziałeś”, bo o nic nie śmieli Go już pytać.

Wielkopostna akcja „WORECZEK RYŻU”

http://www.porcjunkula.com/porcjunkula.com/woreczek_ryzu_2015.html

 Zgodnie z raportem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 1/3 populacji świata jest niedożywiona, 1/3 głoduje. Porcja 100g ryżu to dla wielu jedyny posiłek w ciągu całego dnia.

 Dlatego Diakonia Charytatywno-Misyjna Wspólnoty Porcjunkula przy klasztorze oo. Franciszkanów na Górze Przemysła w Poznaniu, już po raz czwarty, zaprasza do wzięcia udziału w akcji "woreczek ryżu dla Kenii". 

 Także nasza parafia pragnie przyłączyć się do tej akcji.

 

 

Na czym ona polega?

Już od piątku do niedzieli po Mszach św. wyłożone będą woreczki ryżu z naklejoną modlitwą za misje. Każdy, kto chce, może zabrać woreczek, składając ofiarę. W domu ten ryż może stać się naszym posiłkiem, a modlitwa odmówiona za misje wspiera naszych misjonarzy.

 Akcja posiada trzy wymiary: 

 1. Postu – w wybranym dniu WORECZEK RYŻU staje się dla nas, jeżeli to możliwe, jedynym posiłkiem.

 2. Jałmużny – pieniądze, które  przeznaczylibyśmy na posiłki składamy jako ofiarę na potrzebujących.

 3.Modlitwy – wspominamy  w modlitwie ubogich, głodnych i cierpiących.

 Zebrane ofiary, zostaną przeznaczone na żywność dla mieszkańców ubogich dzielnic stolicy Kenii - Nairobi, gdzie posługują OO. Franciszkanie z gdańskiej Prowincji św. Maksymiliana.

 Nigdy nie jest za późno, by odpowiedzieć na wezwanie do wielkopostnej jałmużnej, postu i modlitwy. Dzięki temu, że my pościmy, ktoś będzie mógł coś zjeść. Każdy z nas może stać się misjonarzem. W imieniu tych, którym Państwo pomożecie – dziękuję…

Dodatkowe informacje