• Mt 17,10-13Kiedy schodzili z góry, uczniowie zapytali Jezusa: „Czemu uczeni w Piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz?” On odparł: „Eliasz istotnie przyjdzie i naprawi wszystko. Lecz powiadam wam: Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli. Tak i Syn Człowieczy będzie od nich cierpiał”. Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu.

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Czcigodnym Gościom i Szanownym Parafianom
składamy najserdeczniejsze życzenia świąteczne.
Niech radosne Alleluja stanie się codzienną pieśnią naszych serc,
niech rozbudzi nadzieję, że Pan ma moc zwyciężać zło,
ma moc przemienić świat i dać mu nową wiosnę
– owoc Jego Męki i Zmartwychwstania.

Niech Bóg Wszystkim błogosławi.

Szczęść Boże!

Dodatkowe informacje