• Łk 17,1-6Jezus powiedział do swoich uczniów: „Niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia; lecz biada temu, przez którego przychodzą. Byłoby lepiej dla niego, gdyby kamień młyński zawieszono mu u szyi i wrzucono go w morze, niż żeby miał być powodem grzechu jednego z tych małych. Uważajcie na siebie. Jeśli brat twój zawini, upomnij go; i jeśli żałuje, przebacz mu. I jeśliby siedem razy na dzień zawinił przeciw tobie i siedem razy zwróciłby się do ciebie, mówiąc: «Żałuję tego», przebacz mu”. Apostołowie prosili Pana: „Przymnóż nam wiary”. Pan rzekł: „Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: «Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze», a byłaby wam posłuszna”.

Poświęcony odrestaurowany ołtarz Miłosierdzia Bożego

W niedzielę, 12 kwietnia, Mszy Św. o godz. 15.00  - koncelebrowanej wraz z naszym ks. Proboszczem i ks. Leonem Praczykiem ze Świętej Góry -  przewodniczył i kazanie wygłosił ks. prałat Ireneusz Dosz, Kanclerz Kurii Metropolitalnej w Poznaniu. Po Mszy Św. i odmówieniu koronki do Miłosierdzia Bożego, został poświęcony odrestaurowany ołtarz Miłosierdzia Bożego oraz nadstawy obrazów św. Judy Tadeusza i św. Teresy na bocznych filarach naszego kościoła.  

Dodatkowe informacje