• Łk 19,41-44Gdy Jezus był już blisko Jerozolimy, na widok miasta zapłakał nad nim i rzekł: „O gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi. Ale teraz zostało to zakryte przed twoimi oczami. Bo przyjdą na ciebie dni, gdy twoi nieprzyjaciele otoczą cię wałem, obiegną cię i ścisną zewsząd. Powalą na ziemię ciebie i twoje dzieci z tobą i nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu za to, żeś nie rozpoznało czasu twojego nawiedzenia”.

Wizyta ks. Andrzeja z Ukrainy

W niedzielę, 26 kwietnia br. gościliśmy w naszej parafii ks. Andrzeja Kurka (ze zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców), który pracuje w parafii p. w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela  w Samborze, na Ukrainie, nad rzeką Dniestr, w obwodzie lwowskim, w rejonie samborskim. Jego parafia liczy obecnie ok. 1500 osób, należą do niej też 4 filie, a sama miejscowość o pow. 24 km2 – ok. 35.000 mieszkańców. Nasz Gość w trakcie niedzielnych kazań opowiadał o swojej pracy na tym terenie, a po Mszach Św. można było przed kościołem złożyć ofiarę na cele ukraińskiego duszpasterstwa.  

Dodatkowe informacje