• Łk 17,20-25Jezus zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie królestwo Boże, odpowiedział im: „Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie; i nie powiedzą: «Oto tu jest» albo: «tam». Oto bowiem królestwo Boże jest pośród was”. Do uczniów zaś rzekł: „Przyjdzie czas, kiedy zapragniecie ujrzeć choćby jeden z dni Syna Człowieczego, a nie zobaczycie. Powiedzą wam: «Oto tam» lub: «oto tu». Nie chodźcie tam i nie biegnijcie za nimi. Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca widnokręgu aż do drugiego, tak będzie z Synem Człowieczym w dniu Jego. Wpierw jednak musi wiele wycierpieć i być odrzuconym przez to pokolenie”.

Zmarł śp. ksiądz prałat Konrad Kaczmarek

Dnia 4 maja 2015 roku zmarł śp. ksiądz prałat Konrad Kaczmarek, kanonik gremialny Kapituły Kolegiackiej Poznańskiej, emerytowany proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Lesznie, długoletni archidiecezjalny i wojewódzki kapelan Państwowej Straży Pożarnej, zamieszkały w parafii farnej w Gostyniu.
Uroczystości pogrzebowe zmarłego kapłana odbędą się w Gostyniu:   

  • Msza św. pogrzebowa w kościele pw. św. Małgorzaty w Gostyniu w sobotę dnia 9 maja 2015 roku o godz. 11:00;
  • Pogrzeb po Mszy św. na cmentarzu parafialnym.

Dodatkowe informacje