• J 12,24-26Jezus powiedział do swoich uczniów: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec».

Zmarł śp. ksiądz prałat Konrad Kaczmarek

Dnia 4 maja 2015 roku zmarł śp. ksiądz prałat Konrad Kaczmarek, kanonik gremialny Kapituły Kolegiackiej Poznańskiej, emerytowany proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Lesznie, długoletni archidiecezjalny i wojewódzki kapelan Państwowej Straży Pożarnej, zamieszkały w parafii farnej w Gostyniu.
Uroczystości pogrzebowe zmarłego kapłana odbędą się w Gostyniu:   

  • Msza św. pogrzebowa w kościele pw. św. Małgorzaty w Gostyniu w sobotę dnia 9 maja 2015 roku o godz. 11:00;
  • Pogrzeb po Mszy św. na cmentarzu parafialnym.

Dodatkowe informacje