• Łk 19,45-48Jezus wszedł do świątyni i zaczął wyrzucać sprzedających w niej. Mówił do nich: „Napisane jest: «Mój dom będzie domem modlitwy», a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców”. I nauczał codziennie w świątyni. Lecz arcykapłani i uczeni w Piśmie oraz przywódcy ludu czyhali na Jego życie. Tylko nie wiedzieli, co by mogli uczynić, cały lud bowiem słuchał Go z zapartym tchem.

Nabożeństwo fatimskie maj 2015

 Tegoroczny cykl nabożeństw fatimskich rozpoczęliśmy w środę, 13 maja pod przewodnictwem ks. biskupa Zdzisława Fortuniaka. Po Mszy Św. koncelebrowanej pod Jego przewodnictwem, parafianie wyruszyli  z procesją figury Matki Bożej Fatimskiej na Świętą Górę, gdzie miało miejsce zakończenie tej uroczystości. Nabożeństwa te, wraz z procesją, będą się odbywać każdego 13.dnia miesiąca – aż do października. Zapraszamy!

 Zdjęcia są dostępne w galerii

 

Dodatkowe informacje