• Łk 17,7-10Jezus powiedział do swoich apostołów: „Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: «Pójdź i siądź do stołu»? Czy nie powie mu raczej: «Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił»? Czy dziękuje słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono: «Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać»”.

Uroczystość Bożego Ciała

W piękny, czwarty dzień czerwca, kilka tysięcy osób przeszło w centralnej miejskiej procesji Bożego Ciała ulicami naszego miasta. Brało w niej czynny udział bardzo dużo dziewczynek sypiących kwiatki i z lilijkami, liczne poczty sztandarowe gostyńskich parafii, strażacy, orkiestra… Przy czwartym ołtarzu, na rynku, kapłan udzielił Najświętszym Sakramentem błogosławieństwa całemu miastu, po czym rozpoczęła się koncelebrowana Msza Św. Po jej zakończeniu procesja udała się do fary, gdzie nastąpiło jej rozwiązanie. Na koniec, dziewczynki biorące udział w procesji, wychodząc z kościoła przez zakrystię, otrzymały mały upominek.

Zdjęcia w galerii

Dodatkowe informacje