• Mt 11,20-24Jezus począł czynić wyrzuty miastom, w których dokonało się najwięcej Jego cudów, że się nie nawróciły. «Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno w worze i w popiele by się nawróciły. Toteż powiadam wam: Tyrowi i Sydonowi lżej będzie w dzień sądu niż wam. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do Otchłani zejdziesz. Bo gdyby w Sodomie działy się cuda, które się w tobie dokonały, przetrwałaby aż do dnia dzisiejszego. Toteż powiadam wam: Ziemi sodomskiej lżej będzie w dzień sądu niż tobie».

Uroczystość Bożego Ciała

W piękny, czwarty dzień czerwca, kilka tysięcy osób przeszło w centralnej miejskiej procesji Bożego Ciała ulicami naszego miasta. Brało w niej czynny udział bardzo dużo dziewczynek sypiących kwiatki i z lilijkami, liczne poczty sztandarowe gostyńskich parafii, strażacy, orkiestra… Przy czwartym ołtarzu, na rynku, kapłan udzielił Najświętszym Sakramentem błogosławieństwa całemu miastu, po czym rozpoczęła się koncelebrowana Msza Św. Po jej zakończeniu procesja udała się do fary, gdzie nastąpiło jej rozwiązanie. Na koniec, dziewczynki biorące udział w procesji, wychodząc z kościoła przez zakrystię, otrzymały mały upominek.

Zdjęcia w galerii

Dodatkowe informacje