• Mt 12,1-8Pewnego razu Jezus przechodził w szabat wśród zbóż. Uczniowie Jego, będąc głodni, zaczęli zrywać kłosy i jeść. Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli Mu: „Oto Twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat”. A On im odpowiedział: „Nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy był głodny, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie wolno było jeść jemu ani jego towarzyszom, tylko samym kapłanom? Albo nie czytaliście w Prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają w świątyni spoczynek szabatu, a są bez winy? Oto powiadam wam: Tu jest coś większego niż świątynia. Gdybyście zrozumieli, co znaczy: «Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary», nie potępialibyście niewinnych. Albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu”.

Bierzmowanie - 2015

W niedzielę, 14 czerwca 2015 r. podczas Mszy Św. odprawionej o godz. 16.00, biskup Grzegorz Balcerek udzielił sakramentu bierzmowania ponad 70-ciu młodym parafianom. Wcześniej kandydaci uczestniczyli w 3-letnim cyklu przygotowań do przyjęcia tego sakramentu.  Razem z nimi, tę uroczystość przeżywały ich rodziny i najbliżsi.

Galeria zdjęć <<<kliknij>>>

Dodatkowe informacje