• Mt 9,9-13Gdy Jezus wychodził z Kafarnaum, ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnej, imieniem Mateusz, i rzekł do niego: „Pójdź za Mną”. On wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: „Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?” On, usłyszawszy to, rzekł: „Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: «Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary». Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników”.

Bierzmowanie - 2015

W niedzielę, 14 czerwca 2015 r. podczas Mszy Św. odprawionej o godz. 16.00, biskup Grzegorz Balcerek udzielił sakramentu bierzmowania ponad 70-ciu młodym parafianom. Wcześniej kandydaci uczestniczyli w 3-letnim cyklu przygotowań do przyjęcia tego sakramentu.  Razem z nimi, tę uroczystość przeżywały ich rodziny i najbliżsi.

Galeria zdjęć <<<kliknij>>>

Dodatkowe informacje