• Łk 18,1-8Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać: «W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: „Obroń mnie przed moim przeciwnikiem”. Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: „Chociaż Boga się nie boję ani się z ludźmi nie liczę, to jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie”». I Pan dodał: «Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?».

ODPUST KU CZCI ŚWIĘTEJ MAŁGORZATY PROGRAM UROCZYSTOŚCI

 Sobota                 18 lipca

 Turniej piłkarski o godz. 18.oo, na boisku przy ul. Lipowej o puchar św. Małgorzaty

 Drużyny: Policji, Ochotniczej Straży Pożarnej, Nauczycieli, Służby Liturgicznej

 Niedziela             19 lipca

 Suma odpustowa – Msza św. koncelebrowana o godz. 12.3o

 Msze św. we Farze:    o godz. 6.3o, 8.oo, 9.3o, 11.oo, 12.3o – Suma, 18.3o

 Biesiada Parafialna  od godz. 16.oo

 16.oo – 16.4o             Zespół Romski           Kałe Bała  (Czarne Włosy )

 16.4o – 17.oo             Siostry Służebniczki   - blok dla dzieci

 17.oo – 17.4o             Zespół Romski – p. Teresa Mirga

 17.4o – 18.oo             Ogłoszenie wyników turnieju piłkarskiego

 18.oo – 18.4o             Zespół Romski

 19.oo – 19.4o             Parafialny Zespół Młodzieżowy JAFFA

 20.oo – 20.4o             Zespół MADAR

 21.oo                          Zakończenie biesiady – Apel Jasnogórski

 W czasie biesiady dostępne stoisko gastronomiczne, stoisko z pieczywem domowym i kawą, edukacyjne stoisko pszczelarzy, możliwość zapoznania się z wozem strażackim oraz lot helikopterem

Dodatkowe informacje