• Łk 17,26-37Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego: jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki; nagle przyszedł potop i wygubił wszystkich. Podobnie jak działo się za czasów Lota: jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali, lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wygubił wszystkich; tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. W owym dniu kto będzie na dachu, a jego rzeczy w mieszkaniu, niech nie schodzi, by je zabrać; a kto na polu, niech również nie wraca do siebie. Przypomnijcie sobie żonę Lota. Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je; a kto je straci, zachowa je. Powiadam wam: Tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu: jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą mleć razem: jedna będzie wzięta, a druga zostawiona”. Pytali Go: „Gdzie, Panie?” On im odpowiedział: „Gdzie jest padlina, tam się zgromadzą i sępy”.

PLAN ODWIEDZIN KOLĘDOWYCH 2017/18

Kolęda będzie się rozpoczynała
od poniedziałku do piątku o godz. 15.3o.
W soboty początek kolędy od godz. 15.oo.
W niedziele nie kolędujemy.
Zwyczajowo składane ofiary kolędowe są przeznaczone na cele inwestycyjne w parafii,
szczególnie na kontynuację prac konserwatorskich przy ambonie.

Plan odwiedzin kolędowych:

poniedziałek 15 stycznia 2018
ul. św. Floriana – Tkacka – Wąska
ul. Podzamcze – Zamkowa – Młyńska
ul. Kacza – Łazienna – Kościelna – Przy Farze
ul. Rynek nr 3 – 25 - Łąkowa

wtorek 16 stycznia 2018
ul. 1 Maja nr 18 – 37
ul. 1 Maja nr 2 – 21 – Na Fosie
ul. Fabryczna nr 1 – 8
ul. Fabryczna od nr 24

środa 17 stycznia 2018
ul. Matejki nr parzyste – Kossaka
ul. Matejki nr nieparzyste od początku
ul. Rzeczna od początku
ul. Cukrownicza nr 1a i 1 b

czwartek 18 stycznia 2018
ul. Cukrownicza nr 1 – 2 – 4
ul. Cukrownicza nr 3
ul. Nad Kanią nr 3 – 26
ul. Nad Kanią nr 27 - 45

piątek 19 stycznia 2018
ul. Nad Kanią nr 46 – 60
ul. Nad Kanią od strony lasu do krzyżówki z ul. Europejską
ul. Nad kanią nr 173 – 156
ul. Nad Kanią nr 155 - 136

sobota 20 stycznia 2018
ul. Nad kanią nr 110 – 132
Bogusławki od nowych domów do nr 10
Bogusławki od strony miasta do zejścia się kapłanów
Krajewice od nr 100 do końca

poniedziałek 22 stycznia
ul. Jana Pawła II nr 1 do torów oraz od torów w stronę miasta nr 93, 95 – 97
ul. Jana Pawła II nr 26 – 47 a
ul. Jana Pawła II nr 66 – 80 b (od cmentarza do miasta)
ul. Jana Pawła II nr 81 do torów nr 92

wtorek 23 stycznia
ul. Jana Pawła II nr od 98 - 115

Koniec kolędy.

Dodatkowe informacje