• Mt 18,1-5.10.12-14Uczniowie przystąpili do Jezusa, pytając: «Kto właściwie jest największy w królestwie niebieskim?» On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: «Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim. A kto by jedno takie dziecko przyjął w imię moje, Mnie przyjmuje. Baczcie, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych; albowiem powiadam wam: Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. Jak wam się zdaje? Jeśli ktoś posiada sto owiec i zabłąka się jedna z nich, to czy nie zostawi dziewięćdziesięciu dziewięciu na górach i nie pójdzie szukać tej, która się błąka? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę, powiadam wam: cieszy się nią bardziej niż dziewięćdziesięciu dziewięciu tymi, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło nawet jedno z tych małych».

Bierzmowanie - 2016

W sobotę 11 czerwca, podczas Mszy Św. o godz. 18.00 w naszej farze, młodzież, która przygotowywała się przez ostatnie lata do przyjęcia sakramentu bierzmowania, otrzymała go z rąk ks. bpa Radosława Zmitrowicza. Ks. biskup gościł ostatnio w naszej parafii, pochodzi z diecezji kamieniecko-podolskiej na Ukrainie. Jest tam biskupem pomocniczym. Głosił u nas także przez całą niedzielę ( 12 czerwca)  kazania, a następnego dnia przewodniczył Mszy Św. i procesji fatimskiej z fary na Świętą Górę.

Więcej zdjęć <<<kliknij>>>

Dodatkowe informacje