• Łk 1,26-38Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!” Wtedy odszedł od Niej anioł.

Nabożeństwo Fatimskie 13-06-2016

Po raz kolejny w tegorocznym cyklu, w poniedziałek 13 czerwca braliśmy udział we Mszy Św. i procesji fatimskiej z fary na Świętą Górę. Tym razem uroczystościom przewodniczył nasz gość, ks. bp Radosław Zmitrowicz, biskup pomocniczy diecezji kamieniecko-podolskiej na Ukrainie. Wygłosił on w czasie Mszy Św. kazanie oraz poprowadził procesję z figurą Matki Bożej Fatimskiej. Na zakończenie uroczystości  ks. biskup udzielił wszystkim zebranym błogosławieństwa. Czerwcowe nabożeństwo zgromadziło bardzo wielu wiernych, nie tylko z naszej parafii…

Więcej zdjęć w galerii <<<kliknij>>>

Dodatkowe informacje