• Łk 11, 29-32Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: «To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z Południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ ona przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz».

Nabożeństwo Fatimskie 13-06-2016

Po raz kolejny w tegorocznym cyklu, w poniedziałek 13 czerwca braliśmy udział we Mszy Św. i procesji fatimskiej z fary na Świętą Górę. Tym razem uroczystościom przewodniczył nasz gość, ks. bp Radosław Zmitrowicz, biskup pomocniczy diecezji kamieniecko-podolskiej na Ukrainie. Wygłosił on w czasie Mszy Św. kazanie oraz poprowadził procesję z figurą Matki Bożej Fatimskiej. Na zakończenie uroczystości  ks. biskup udzielił wszystkim zebranym błogosławieństwa. Czerwcowe nabożeństwo zgromadziło bardzo wielu wiernych, nie tylko z naszej parafii…

Więcej zdjęć w galerii <<<kliknij>>>

Dodatkowe informacje