• Łk 1,26-38Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!” Wtedy odszedł od Niej anioł.

Msza Św. sekundycyjna ks. Bogdana.

W dzisiejszą, ostatnią niedzielę czerwca, uczestniczyliśmy we Mszy Św. o godz. 12.30 którą odprawił ks. Bogdan Byczko – który przez ostatni rok był w naszej parafii na praktyce diakońskiej. Ks. Bogdan przyjął w ub. tygodniu święcenia kapłańskie na Ukrainie, skąd pochodzi, a dziś powrócił do naszej parafii by odprawić tutaj  - jak tradycja nakazuje - Mszę Św. tzw. „sekundycyjną”. I tak jak przez ostatni rok, tak i dzisiaj został przez parafian serdecznie przyjęty. Życzymy Mu wielu łask Bożych na wszystkie kapłańskie dni! Szczęść Boże!

Więcej zdjęć w GALERII <<<kliknij>>>

Zdjęcia ze święceń i prymicji ks. Bogdana <<<kliknij>>>

Dodatkowe informacje