• Mt 12,1-8Pewnego razu Jezus przechodził w szabat wśród zbóż. Uczniowie Jego, będąc głodni, zaczęli zrywać kłosy i jeść. Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli Mu: „Oto Twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat”. A On im odpowiedział: „Nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy był głodny, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie wolno było jeść jemu ani jego towarzyszom, tylko samym kapłanom? Albo nie czytaliście w Prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają w świątyni spoczynek szabatu, a są bez winy? Oto powiadam wam: Tu jest coś większego niż świątynia. Gdybyście zrozumieli, co znaczy: «Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary», nie potępialibyście niewinnych. Albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu”.

Msza Św. sekundycyjna ks. Bogdana.

W dzisiejszą, ostatnią niedzielę czerwca, uczestniczyliśmy we Mszy Św. o godz. 12.30 którą odprawił ks. Bogdan Byczko – który przez ostatni rok był w naszej parafii na praktyce diakońskiej. Ks. Bogdan przyjął w ub. tygodniu święcenia kapłańskie na Ukrainie, skąd pochodzi, a dziś powrócił do naszej parafii by odprawić tutaj  - jak tradycja nakazuje - Mszę Św. tzw. „sekundycyjną”. I tak jak przez ostatni rok, tak i dzisiaj został przez parafian serdecznie przyjęty. Życzymy Mu wielu łask Bożych na wszystkie kapłańskie dni! Szczęść Boże!

Więcej zdjęć w GALERII <<<kliknij>>>

Zdjęcia ze święceń i prymicji ks. Bogdana <<<kliknij>>>

Dodatkowe informacje