• Łk 12,13-21Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem». Lecz On mu odpowiedział: «Człowieku, któż mię ustanowił sędzią albo rozjemcą nad wami?» Powiedział też do nich: «Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od jego mienia». I opowiedział im przypowieść: «Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rozważał sam w sobie: „Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów”. I rzekł: „Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe zboże i moje dobra. I powiem sobie: Masz wielkie zasoby dóbr na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj”. Lecz Bóg rzekł do niego: „Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, coś przygotował?” Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem».

2016-07-03 - XIV Niedziela Zwykła

1.
W miesiącu lipcu i sierpniu we Farze nie ma Mszy św. w tygodniu o godz. 6.3o oraz w niedzielę o godz. 15.oo.
Biuro Parafialne w lipcu i sierpniu czynne: w poniedziałki, środy i piątki, w godz. od 10.oo – 13.oo oraz po południu od 17.oo – 18.oo.

2.
W parafii gościmy misjonarzy, którzy po Mszach św. rozprowadzają kalendarze misyjne, z których dochód przeznaczony jest na misje.

3.
W najbliższy czwartek, 7 VII, będą w naszej parafii nocowali pielgrzymi grupy „10” Poznańskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. Spodziewamy się ok. 100 osób. Organizatorzy planują przybycie pielgrzymki ok. godz. 16.oo.
Osoby chcące przyjąć pielgrzymów, prosimy, aby zebrały się przy figurze Matki Bożej stojącej obok kościoła.

4.
Doroczny odpust parafialny będziemy przeżywali w niedzielę, 24 VII. Suma odpustowa zostanie odprawiona o godz. 12.3o, a od godz. 16.oo rozpocznie się parafialna biesiada. Już dzisiaj wszystkich serdecznie zapraszamy.

5.
Młodzież wyjeżdżającą do Krakowa na Światowe Dni Młodzieży, zapraszamy na spotkanie w niedzielę, 17 VII o godz. 19.3o.
Spotkanie rozpocznie się w Domu Katolickim. W czasie spotkania przewidziany jest grill, dlatego prosimy przynieść uśmiech i kawałek kiełbasy.

6.
Przyszła niedziela jest drugą w miesiącu. Taca w kościele zostaje przeznaczona na cele inwestycyjne w parafii.

Dodatkowe informacje