• Mt 12,1-8Pewnego razu Jezus przechodził w szabat wśród zbóż. Uczniowie Jego, będąc głodni, zaczęli zrywać kłosy i jeść. Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli Mu: „Oto Twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat”. A On im odpowiedział: „Nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy był głodny, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie wolno było jeść jemu ani jego towarzyszom, tylko samym kapłanom? Albo nie czytaliście w Prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają w świątyni spoczynek szabatu, a są bez winy? Oto powiadam wam: Tu jest coś większego niż świątynia. Gdybyście zrozumieli, co znaczy: «Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary», nie potępialibyście niewinnych. Albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu”.

2016-07-03 - XIV Niedziela Zwykła

1.
W miesiącu lipcu i sierpniu we Farze nie ma Mszy św. w tygodniu o godz. 6.3o oraz w niedzielę o godz. 15.oo.
Biuro Parafialne w lipcu i sierpniu czynne: w poniedziałki, środy i piątki, w godz. od 10.oo – 13.oo oraz po południu od 17.oo – 18.oo.

2.
W parafii gościmy misjonarzy, którzy po Mszach św. rozprowadzają kalendarze misyjne, z których dochód przeznaczony jest na misje.

3.
W najbliższy czwartek, 7 VII, będą w naszej parafii nocowali pielgrzymi grupy „10” Poznańskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. Spodziewamy się ok. 100 osób. Organizatorzy planują przybycie pielgrzymki ok. godz. 16.oo.
Osoby chcące przyjąć pielgrzymów, prosimy, aby zebrały się przy figurze Matki Bożej stojącej obok kościoła.

4.
Doroczny odpust parafialny będziemy przeżywali w niedzielę, 24 VII. Suma odpustowa zostanie odprawiona o godz. 12.3o, a od godz. 16.oo rozpocznie się parafialna biesiada. Już dzisiaj wszystkich serdecznie zapraszamy.

5.
Młodzież wyjeżdżającą do Krakowa na Światowe Dni Młodzieży, zapraszamy na spotkanie w niedzielę, 17 VII o godz. 19.3o.
Spotkanie rozpocznie się w Domu Katolickim. W czasie spotkania przewidziany jest grill, dlatego prosimy przynieść uśmiech i kawałek kiełbasy.

6.
Przyszła niedziela jest drugą w miesiącu. Taca w kościele zostaje przeznaczona na cele inwestycyjne w parafii.

Dodatkowe informacje