• Mk 4,1-20Jezus znowu zaczął nauczać nad jeziorem i bardzo wielki tłum ludzi zebrał się przy Nim. Dlatego wszedł do łodzi i usiadł w niej na jeziorze, a cały lud stał na brzegu jeziora. Uczył ich wiele w przypowieściach i mówił im w swojej nauce: „Słuchajcie: Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, jedno padło na drogę; i przyleciały ptaki, i wydziobały je. Inne padło na miejsce skaliste, gdzie nie miało wiele ziemi, i wnet wzeszło, bo gleba nie była głęboka. Lecz po wschodzie słońca przypaliło się i nie mając korzenia, uschło. Inne znów padło między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je, tak że nie wydało owocu. Inne w końcu padły na ziemię żyzną, wzeszły, wyrosły i wydały plon: trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny”. I dodał: „Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha”. A gdy był sam, pytali Go ci, którzy przy Nim byli razem z Dwunastoma, o przypowieści. On im odrzekł: „Wam dana jest tajemnica królestwa Bożego, dla tych zaś, którzy są poza wami, wszystko dzieje się w przypowieściach, aby patrzyli oczami, a nie widzieli, słuchali uszami, a nie rozumieli, żeby się nie nawrócili i nie była im wydana tajemnica”. I mówił im: „Nie rozumiecie tej przypowieści? Jakże zrozumiecie inne przypowieści? Siewca sieje słowo. A oto są ci posiani na drodze: u nich sieje się słowo, a skoro je usłyszą, zaraz przychodzi szatan i porywa słowo zasiane w nich. Podobnie na miejscach skalistych posiani są ci, którzy gdy usłyszą słowo, natychmiast przyjmują je z radością; lecz nie mają w sobie korzenia i są niestali. Gdy potem przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamują. Są inni, którzy są zasiani między ciernie: to są ci, którzy słuchają wprawdzie słowa, lecz troski tego świata, ułuda bogactwa i inne żądze wciskają się i zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne. W końcu na ziemię żyzną zostali posiani ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc: trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny”.

Odpust parafialny - 2016

W niedzielę, 24 lipca, nasza parafia przeżywała swój coroczny odpust. Sumie odpustowej o godz. 12.30 przewodniczył ks. kanonik Grzegorz Simon, kapelan Sióstr Serafitek w Poznaniu. Licznie przybyli duszpasterze i zakonnicy z okolicznych parafii. Po Mszy Św. koncelebrowanej wierni uczestniczyli w procesji dookoła kościoła. Pierwszą część parafialnej uroczystości zakończyło odśpiewanie hymnu „Boże coś Polskę”. Natomiast druga ich część, rozpoczęła się tradycyjnie na placu przy Domu Katechetycznym od godz. 16.00. W tym roku parafialną „biesiadę” poprowadził zespół ze Śląska. Można było zapoznać się z gwarą śląską, a w przerwie zobaczyć program przygotowany przez specjalistów  dotyczący  zasad zachowania się człowieka w przypadku spotkania się ze zwierzęciem pod tytułem ” Nie daj się psu!”. Nie zabrakło też atrakcji dla dzieci, ciepłej grochówki, kiełbasy z grilla oraz kawy i słodkości… Biesiadę zakończył występ naszego parafialnego zespołu ”JAFFA”.

GALERIA ZDJĘĆ <<<kliknij>>>

Dodatkowe informacje