• Łk 1,26-38Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!” Wtedy odszedł od Niej anioł.

Odpust parafialny - 2016

W niedzielę, 24 lipca, nasza parafia przeżywała swój coroczny odpust. Sumie odpustowej o godz. 12.30 przewodniczył ks. kanonik Grzegorz Simon, kapelan Sióstr Serafitek w Poznaniu. Licznie przybyli duszpasterze i zakonnicy z okolicznych parafii. Po Mszy Św. koncelebrowanej wierni uczestniczyli w procesji dookoła kościoła. Pierwszą część parafialnej uroczystości zakończyło odśpiewanie hymnu „Boże coś Polskę”. Natomiast druga ich część, rozpoczęła się tradycyjnie na placu przy Domu Katechetycznym od godz. 16.00. W tym roku parafialną „biesiadę” poprowadził zespół ze Śląska. Można było zapoznać się z gwarą śląską, a w przerwie zobaczyć program przygotowany przez specjalistów  dotyczący  zasad zachowania się człowieka w przypadku spotkania się ze zwierzęciem pod tytułem ” Nie daj się psu!”. Nie zabrakło też atrakcji dla dzieci, ciepłej grochówki, kiełbasy z grilla oraz kawy i słodkości… Biesiadę zakończył występ naszego parafialnego zespołu ”JAFFA”.

GALERIA ZDJĘĆ <<<kliknij>>>

Dodatkowe informacje