• Łk 17,26-37Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego: jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki; nagle przyszedł potop i wygubił wszystkich. Podobnie jak działo się za czasów Lota: jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali, lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wygubił wszystkich; tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. W owym dniu kto będzie na dachu, a jego rzeczy w mieszkaniu, niech nie schodzi, by je zabrać; a kto na polu, niech również nie wraca do siebie. Przypomnijcie sobie żonę Lota. Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je; a kto je straci, zachowa je. Powiadam wam: Tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu: jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą mleć razem: jedna będzie wzięta, a druga zostawiona”. Pytali Go: „Gdzie, Panie?” On im odpowiedział: „Gdzie jest padlina, tam się zgromadzą i sępy”.

Dożynki parafialne 2016

W niedzielę 21 sierpnia podczas Mszy Św. o godz. 11.00 koncelebrowanej przez ks. Proboszcza i ks. Piotra, nasi rolnicy, sadownicy, działkowcy i pszczelarze przynieśli przed ołtarz tegoroczne plony ziemi, aby dziękować Bogu za urodzaj Wieńce dożynkowe przynieśli delegacji Sołectw Podrzecze i Bogusławki, Pszczelarze z Koła Gostyń, ROD Kolejarz, ROD Hutnik. Dary te zostały w trakcie Mszy Św. poświęcone. Uroczysta liturgia dożynkowa była okazją do modlitwy w intencji rolników. Oprócz dziękczynienia za tegoroczne plony prosiliśmy o Boże błogosławieństwo w tej niełatwej pracy na kolejny rok…

Dodatkowe informacje