• Łk 17,26-37Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego: jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki; nagle przyszedł potop i wygubił wszystkich. Podobnie jak działo się za czasów Lota: jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali, lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wygubił wszystkich; tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. W owym dniu kto będzie na dachu, a jego rzeczy w mieszkaniu, niech nie schodzi, by je zabrać; a kto na polu, niech również nie wraca do siebie. Przypomnijcie sobie żonę Lota. Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je; a kto je straci, zachowa je. Powiadam wam: Tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu: jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą mleć razem: jedna będzie wzięta, a druga zostawiona”. Pytali Go: „Gdzie, Panie?” On im odpowiedział: „Gdzie jest padlina, tam się zgromadzą i sępy”.

Jak światłość niebiańska nawiedziła Królestwo Polskie, czyli ...

W niedzielny wieczór, 18 września, o godz. 19.30 na gostyńskim rynku zgromadzeni mogli być świadkami  i czynnymi uczestnikami  inscenizacji,  związanej z 1050. rocznicą chrztu Polski,  a przygotowanej przez Gostyński Ośrodek Kultury „Hutnik”, we współpracy z naszą parafią, zatytułowaną: „ Jak światłość niebiańska nawiedziła Królestwo Polskie, czyli krótka inscenizacja o chrzcie Mieszka na podstawie Kroniki Galla i tekstów Pisma Świętego, z motywem biskupów benedyktynów, jako przewodników z mroku ku jasności”. Na pamiątkę tego wydarzenia, zgromadzeni otrzymali świece, symbolizujące światło wiary, oraz mogli zabrać granitowe kamienie, symbolizujące fundament Państwa Polskiego.

Galeria zdjęć <<<kliknij>>>

Dodatkowe informacje