• Łk 18,35-43Kiedy Jezus zbliżył się do Jerycha, jakiś niewidomy siedział przy drodze i żebrał. Gdy usłyszał, że tłum przeciąga, dowiadywał się, co się dzieje. Powiedzieli mu, że Jezus z Nazaretu przechodzi. Wtedy zaczął wołać: „Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!” Ci, co szli na przedzie, nastawali na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: „Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!” Jezus przystanął i kazał przyprowadzić go do siebie. A gdy się zbliżył, zapytał go: „Co chcesz, abym ci uczynił?” Odpowiedział: „Panie, żebym przejrzał”. Jezus mu odrzekł: „Przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła”. Natychmiast przejrzał i szedł za Nim, wielbiąc Boga. Także cały lud, który to widział, oddał chwałę Bogu.

Uroczyste wprowadzenie relikwii św. Jana Pawła

Relikwie św. Jana Pawła II zostały uroczyście wprowadzone do naszej fary w niedzielę, 30 października 2016 r. podczas Mszy Św. o godz. 11.00. Uroczystość ta zgromadziła liczną rzeszę wiernych i duchowieństwa. Mszy Św. przewodniczył ks. abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, Metropolita Poznański. W kazaniu ks. arcybiskup nawiązał do życiorysu św. Jana Pawła II ze  szczególnym uwzględnieniem Jego twórczości  w formie encyklik papieskich. W trakcie Mszy Św. została poświęcona także nadstawa z wizerunkiem Świętego,  znajdująca się na jednym z bocznych filarów kościoła. Po Mszy Św. ks. arcybiskup wychodząc z kościoła, błogosławił zgromadzone na Jego drodze dzieci i wszystkich wiernych. Wspólna fotografia służb mundurowych i Orkiestry Mayera z ks. arcybiskupem, zakończyła oficjalną część uroczystości.

Galeria zdjęć <<<kliknij>>>

Dodatkowe informacje