• Mt 12,1-8Pewnego razu Jezus przechodził w szabat wśród zbóż. Uczniowie Jego, będąc głodni, zaczęli zrywać kłosy i jeść. Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli Mu: „Oto Twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat”. A On im odpowiedział: „Nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy był głodny, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie wolno było jeść jemu ani jego towarzyszom, tylko samym kapłanom? Albo nie czytaliście w Prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają w świątyni spoczynek szabatu, a są bez winy? Oto powiadam wam: Tu jest coś większego niż świątynia. Gdybyście zrozumieli, co znaczy: «Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary», nie potępialibyście niewinnych. Albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu”.

„Holy Wins” - 2016

W przeddzień uroczystości Wszystkich Świętych, liczna grupa dzieci i młodzieży wzięła udział w tegorocznym „Holy Wins” - marszu Świętych. Uczestnicy zgromadzili się o godz. 18.00 we farze, skąd po krótkiej modlitwie,  odebraniu relikwii Świętych i rozesłaniu przez księdza proboszcza Krzysztofa, barwny korowód wyruszył  ulicami Gostynia na Świętą Górę, modląc się i śpiewając po drodze Litanię do Wszystkich Świętych oraz piosenki religijne. W drodze, przy głównej bramie cmentarza, odmówiono koronkę do Miłosierdzia Bożego. Następnie kolumna pieszych dotarła do bazyliki świętogórskiej, gdzie o godz. 19.00 odprawiono koncelebrowaną Mszę Św. Po Mszy Św. zebrani mogli indywidualnie uczcić przyniesione relikwie. W tym roku po raz pierwszy niesione były relikwie św. Jana Pawła II, które  nasza parafia niedawno otrzymała.

Dodatkowe informacje