• Łk 18,1-8Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać: «W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: „Obroń mnie przed moim przeciwnikiem”. Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: „Chociaż Boga się nie boję ani się z ludźmi nie liczę, to jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie”». I Pan dodał: «Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?».

„Holy Wins” - 2016

W przeddzień uroczystości Wszystkich Świętych, liczna grupa dzieci i młodzieży wzięła udział w tegorocznym „Holy Wins” - marszu Świętych. Uczestnicy zgromadzili się o godz. 18.00 we farze, skąd po krótkiej modlitwie,  odebraniu relikwii Świętych i rozesłaniu przez księdza proboszcza Krzysztofa, barwny korowód wyruszył  ulicami Gostynia na Świętą Górę, modląc się i śpiewając po drodze Litanię do Wszystkich Świętych oraz piosenki religijne. W drodze, przy głównej bramie cmentarza, odmówiono koronkę do Miłosierdzia Bożego. Następnie kolumna pieszych dotarła do bazyliki świętogórskiej, gdzie o godz. 19.00 odprawiono koncelebrowaną Mszę Św. Po Mszy Św. zebrani mogli indywidualnie uczcić przyniesione relikwie. W tym roku po raz pierwszy niesione były relikwie św. Jana Pawła II, które  nasza parafia niedawno otrzymała.

Dodatkowe informacje