• Mt 11,16-19Jezus powiedział do tłumów: „Z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest ono do przebywających na rynku dzieci, które przymawiają swym rówieśnikom: «Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wyście nie zawodzili». Przyszedł bowiem Jan: nie jadł ani nie pił, a oni mówią: «Zły duch go opętał». Przyszedł Syn Człowieczy: je i pije, a oni mówią: «Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników». A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny”.

Figura Matki Bożej Fatimskiej

Powstaje figura Matki Bożej Fatimskiego Orędzia dla naszej parafii z okazji 100 rocznicy objawień. Poprzednia figura była wykonana z żywicy i po kilku latach uległa zniszczeniu. Obecna powstaje z kamienia.

Dodatkowe informacje