• Mt 13,1-23Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami: «Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, jedne ziarna padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na grunt skalisty, gdzie niewiele miały ziemi; i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne wreszcie padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha!» Przystąpili do Niego uczniowie i zapytali: «Dlaczego mówisz do nich w przypowieściach?» On im odpowiedział: «Wam dano poznać tajemnice królestwa niebieskiego, im zaś nie dano. Bo kto ma, temu będzie dodane, i w nadmiarze mieć będzie; kto zaś nie ma, temu zabiorą nawet to, co ma. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że patrząc, nie widzą, i słuchając, nie słyszą ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza: „Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli, i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił”. Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę, powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Wy zatem posłuchajcie przypowieści o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi Zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Posiane na grunt skalisty oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje; ale nie ma w sobie korzenia i jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne. Posiane wreszcie na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon: jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny».

Pielgrzymko – wycieczka na Opolszczyznę

W dniu 6 czerwca br. wyruszyliśmy na pielgrzymi szlak do ważnych, choć mało znanych obiektów dla kultury polskiej a położonych na ziemi opolskiej. Wyruszyliśmy wcześnie rano z pieśnią i modlitwą na ustach, oddając się w czasie pielgrzymki opiece Matki Bożej i św. Krzysztofa.
Pierwszym miejscem naszego pobytu był  Zamek Piastów Śląskich w Brzegu. Z przewodnikiem  zwiedzaliśmy liczne sale i komnaty zamkowe byłej rezydencji Piastów Śląskich, której początki sięgają XIII w. W poł. XVI w. książę Jerzy II z żoną Barbarą z Hohenzollernów dokonali przebudowy obiektu na styl renesansowy, wzorując się na Zamku Królewskim na Wawelu. Z tej racji zamek jest określany mianem Śląskiego Wawelu. Po licznych zniszczeniach wojennych w latach 1966-1990 odbudowano go na wzór stanu z XVI w. Zamek brzeski jest zabytkiem wyjątkowym. To jedna z najpiękniejszych budowli renesansowych na Śląsku. Wewnątrz zgromadzone są zabytki związane z historią miasta i ziemi brzeskiej oraz Piastów Śląskich. Zauroczeni  tym miejscem upamiętniamy swój pobyt zbiorowym zdjęciem na dziedzińcu zamkowym i przed Bramą Piastowską. Kolejnym celem naszej podróży było Opole,  gdzie zwiedziliśmy amfiteatr opolski, za przewodnikiem przeszliśmy do Kościoła Świętej Trójcy. Do niego przylega również klasztor franciszkanów, gdzie znajduje się kaplica Św. Anny, zwana też Piastowską. Kaplica jest jednocześnie mauzoleum Piastów opolskich z rzeźbionymi nagrobkami Bolka I, Bolka II, Bolka III oraz księżnej Anny pochodzącymi z lat 1378-1382. W krypcie pod ołtarzem głównym, spoczywają szczątki ośmiu książąt i pięciu księżnych, w tym wnuczki Władysława Łokietka-Elżbiety Świdnickiej. Znajduje się tam pochodząca z lat 20-30. XIV w. polichromia przedstawiająca scenę ukrzyżowania- najstarsze z malowideł ściennych, zachowanych na Śląsku. Podążając za przewodnikiem docieramy do katedry opolskiej, gdzie podziwiamy jej wystrój wewnętrzny i składamy pokłon wizerunkowi Matki Boskiej Opolskiej.
Żegnając przepiękną Starówkę opolską  udaliśmy się do miejsca noclegu w Domu Pielgrzyma na Górze Świętej Anny. 
Kolejny dzień rozpoczęliśmy od nawiedzenia bazyliki na Górze Św. Anny, zwiedzenia Groty Lourdzkiej  i spaceru ścieżkami kalwaryjskimi. Popołudnie upływa  na odwiedzeniu Sanktuarium Św. Jacka Odrowąża w Kamieniu Śląskim, a także na spacerze do amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego oraz muzeum misyjnego w Górze Św. Anny.
Czwartkowy dzień 8 czerwca rozpoczynamy od zwiedzenia  zabytkowej rezydencji położonej we wsi Moszna. Jest ona jednym z najbardziej znanych obiektów zabytkowych na ziemi opolskiej. Od 1866 do 1945 roku była rezydencją śląskiego rodu Tiel-Wincklerów przemysłowych. Pałac jest niezwykłej urody, posiada 94 wieże, 365 pokoi  a park należy do największych na Śląsku (250 ha). Koło południa docieramy do Nysy, gdzie znajduje się najlepiej zachowana na Śląsku pruska twierdza. Miasto o bardzo bogatej historii posiada wspaniałe zabytki, takie jak bazylika, dzwonnica, skarbiec Św. Jakuba, wspaniały pałac biskupi  i liczne świątynie. Duże wrażenie wywarł na uczestnikach nocny spacer po Starym Mieście.
Ostatniego dnia naszej pielgrzymki trasa wiodła przez Otmuchów, Paczków do Ziębic gdzie nawiedziliśmy bazylikę z relikwiami Krzyża Świętego oraz podziwialiśmy zgromadzone tam liczne zabytki kultury sakralnej. Posileni obiadem udaliśmy się do pocysterskiego klasztoru Księgi Henrykowskiej a zarazem Sanktuarium Matki Bożej Królowej Świata i Matki Języka Polskiego w Henrykowie.
Pełni wrażeń uzyskanych podczas czterodniowego pobytu w tak wielu nieznanych obiektach, na bardzo pięknej, lecz zupełnie niedocenianej  ziemi opolskiej powróciliśmy na naszą wielkopolską ziemię obiecując sobie, że na opolszczyznę należy jeszcze powrócić, aby poznać dokładniej  jej ciekawą dawną historię, ale także dokonania współczesne.

Dodatkowe informacje