• Mt 22,1-14„Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: «Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: «Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę: woły i tuczne zwierzęta pobite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę». Lecz oni zlekceważyli to i poszli: jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy ich, pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: «Uczta wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie». Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali: złych i dobrych. I sala zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka nie ubranego w strój weselny. Rzekł do niego: «Przyjacielu, jakże tu wszedłeś nie mając stroju weselnego?» Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: «Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów». Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych”.

PLAN ODWIEDZIN KOLĘDOWYCH 2018/19

Tegoroczną kolędę rozpoczniemy od piątku 28 grudnia od ul. Mieszka I. Na kolędę prosimy przygotować krzyż, świece, wodę święconą. Dzieci i młodzież prosimy o zeszyty lub ćwiczenia z lekcji religii, a młodzież szkół średnich i tę, która skończyła szkołę  ponadgimnazjalną o ostatnie świadectwo szkolne.

PLAN ODWIEDZIN:

Sobota - 19 stycznia 2019 - godz. 14.30
- ul. Przemysława II  3
- ul. Przemysława II  4

Niedziela - 20 stycznia 2019 - godz. 14.30
- ul. Przemysława II  5

Poniedziałek - 21 stycznia 2019 - godz. 15.30
- ul. Przemysława II  6
- ul. Przemysława II  7

Wtorek - 22 stycznia 2019 - godz. 15.30
- ul. Polna  1 – 20
- ul. Polna   21a – 41

Środa - 23 stycznia 2019 - godz. 15.30
- ul. Polna   43 – 60

Czwartek - 24 stycznia 2019 - godz. 15.30
- ul. Polna  41 a
- ul. Polna   61 – 72

Piątek - 25 stycznia 2019 - godz. 15.30
- ul.  Bojanowskiego  1 – 6 „b”
- ul.  Bojanowskiego   7 – 14 „a” + Parkowa  1 „a”

Sobota - 26 stycznia 2019 - godz. 14.30
- ul. Bojanowskiego  15 – 21 oraz  21 „a”
- ul. Bojanowskiego   23

Niedziela - 27 stycznia 2019
- ul. Parkowa  1 – 7   godz. 14.30
- ul. Parkowa  8 – 15   godz. 15.30

Poniedziałek - 28 stycznia 2019 - godz. 15.30
- ul. Zielona – od początku
- Dworzec i ul. Przy Dworcu  1 – 7
- ul. Przy Dworcu  8 – 11

Wtorek - 29 stycznia 2019 - godz. 15.30
- ul. Mostowa  - domy jednorodzinne i blok nr 3
- ul. Mostowa  2
- ul. Mostowa  4

Środa - 30 stycznia 2019 - godz. 15.30
- ul. Mostowa  5  (1 – 25)
- ul. Mostowa  5  (26 – 50)
- ul. Mostowa  7

Czwartek - 31 stycznia 2019 - godz. 15.30
- ul. Mostowa  8 – 8a
- ul. Mostowa  8 b – 8c
- Grabonóg  67 – 74

Piątek - 1 lutego 2019 - godz. 15.30
- Podrzecze  1 – 13
- Podrzecze  14 – 30 e

Sobota - 2 lutego 2019 - godz. 14.30
- Podrzecze  30 g – 40

Koniec kolędy  na rok 2019.

Dodatkowe informacje