• Łk 12, 49-53Jezus powiedział do swoich uczniów: «Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadani wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie rozdwojonych w jednym domu: troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu; ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; matka przeciw córce, a córka przeciw matce; teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej».

PLAN ODWIEDZIN KOLĘDOWYCH 2018/19

Tegoroczną kolędę rozpoczniemy od piątku 28 grudnia od ul. Mieszka I. Na kolędę prosimy przygotować krzyż, świece, wodę święconą. Dzieci i młodzież prosimy o zeszyty lub ćwiczenia z lekcji religii, a młodzież szkół średnich i tę, która skończyła szkołę  ponadgimnazjalną o ostatnie świadectwo szkolne.

PLAN ODWIEDZIN:

Sobota - 19 stycznia 2019 - godz. 14.30
- ul. Przemysława II  3
- ul. Przemysława II  4

Niedziela - 20 stycznia 2019 - godz. 14.30
- ul. Przemysława II  5

Poniedziałek - 21 stycznia 2019 - godz. 15.30
- ul. Przemysława II  6
- ul. Przemysława II  7

Wtorek - 22 stycznia 2019 - godz. 15.30
- ul. Polna  1 – 20
- ul. Polna   21a – 41

Środa - 23 stycznia 2019 - godz. 15.30
- ul. Polna   43 – 60

Czwartek - 24 stycznia 2019 - godz. 15.30
- ul. Polna  41 a
- ul. Polna   61 – 72

Piątek - 25 stycznia 2019 - godz. 15.30
- ul.  Bojanowskiego  1 – 6 „b”
- ul.  Bojanowskiego   7 – 14 „a” + Parkowa  1 „a”

Sobota - 26 stycznia 2019 - godz. 14.30
- ul. Bojanowskiego  15 – 21 oraz  21 „a”
- ul. Bojanowskiego   23

Niedziela - 27 stycznia 2019
- ul. Parkowa  1 – 7   godz. 14.30
- ul. Parkowa  8 – 15   godz. 15.30

Poniedziałek - 28 stycznia 2019 - godz. 15.30
- ul. Zielona – od początku
- Dworzec i ul. Przy Dworcu  1 – 7
- ul. Przy Dworcu  8 – 11

Wtorek - 29 stycznia 2019 - godz. 15.30
- ul. Mostowa  - domy jednorodzinne i blok nr 3
- ul. Mostowa  2
- ul. Mostowa  4

Środa - 30 stycznia 2019 - godz. 15.30
- ul. Mostowa  5  (1 – 25)
- ul. Mostowa  5  (26 – 50)
- ul. Mostowa  7

Czwartek - 31 stycznia 2019 - godz. 15.30
- ul. Mostowa  8 – 8a
- ul. Mostowa  8 b – 8c
- Grabonóg  67 – 74

Piątek - 1 lutego 2019 - godz. 15.30
- Podrzecze  1 – 13
- Podrzecze  14 – 30 e

Sobota - 2 lutego 2019 - godz. 14.30
- Podrzecze  30 g – 40

Koniec kolędy  na rok 2019.

Dodatkowe informacje