• Mt 12,1-8Pewnego razu Jezus przechodził w szabat wśród zbóż. Uczniowie Jego, będąc głodni, zaczęli zrywać kłosy i jeść. Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli Mu: „Oto Twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat”. A On im odpowiedział: „Nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy był głodny, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie wolno było jeść jemu ani jego towarzyszom, tylko samym kapłanom? Albo nie czytaliście w Prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają w świątyni spoczynek szabatu, a są bez winy? Oto powiadam wam: Tu jest coś większego niż świątynia. Gdybyście zrozumieli, co znaczy: «Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary», nie potępialibyście niewinnych. Albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu”.

Boże Ciało 2019 01 lipiec 2019 838
Procesja Fatimska 13.05.2019 27 maj 2019 3011
REKOLEKCJE PARAFIALNE 29.05. – 2.06.2019 r. 21 maj 2019 6155
Rezurekcja 2019 02 maj 2019 1210
Wielka Sobota 2019 02 maj 2019 1222
Wielki Piątek 2019 02 maj 2019 1222
Wielki Czwartek 2019 29 kwiecień 2019 2290
Niedziela Palmowa 2019 23 kwiecień 2019 2270
Droga Krzyżowa 2019 23 kwiecień 2019 2339
Uroczystość Objawienia Pańskiego - 2019 14 styczeń 2019 11129
Setna rocznica Powstania Wielkopolskiego 10 styczeń 2019 11850
Święto Niepodległości - 2018 18 listopad 2018 49071

Dodatkowe informacje