• Łk 17,26-37Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego: jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki; nagle przyszedł potop i wygubił wszystkich. Podobnie jak działo się za czasów Lota: jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali, lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wygubił wszystkich; tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. W owym dniu kto będzie na dachu, a jego rzeczy w mieszkaniu, niech nie schodzi, by je zabrać; a kto na polu, niech również nie wraca do siebie. Przypomnijcie sobie żonę Lota. Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je; a kto je straci, zachowa je. Powiadam wam: Tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu: jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą mleć razem: jedna będzie wzięta, a druga zostawiona”. Pytali Go: „Gdzie, Panie?” On im odpowiedział: „Gdzie jest padlina, tam się zgromadzą i sępy”.

Boże Ciało 2019 01 lipiec 2019 3460
Procesja Fatimska 13.05.2019 27 maj 2019 6822
REKOLEKCJE PARAFIALNE 29.05. – 2.06.2019 r. 21 maj 2019 31709
Rezurekcja 2019 02 maj 2019 3343
Wielka Sobota 2019 02 maj 2019 2999
Wielki Piątek 2019 02 maj 2019 2875
Wielki Czwartek 2019 29 kwiecień 2019 3848
Niedziela Palmowa 2019 23 kwiecień 2019 3573
Droga Krzyżowa 2019 23 kwiecień 2019 3632
Uroczystość Objawienia Pańskiego - 2019 14 styczeń 2019 13111
Setna rocznica Powstania Wielkopolskiego 10 styczeń 2019 13771
Święto Niepodległości - 2018 18 listopad 2018 51000

Dodatkowe informacje