• Mt 16,24-28Jezus rzekł do swoich uczniów: «Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania. Zaprawdę, powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w królestwie swoim».

VII Miedzyzakonna Pielgrzymka z Fary na Święta Górę 24 wrzesień 2016 28834
Dożynki parafialne 2016 21 sierpień 2016 30721
Imieniny ks. proboszcza 26 lipiec 2016 29300
Odpust parafialny - 2016 26 lipiec 2016 33108
ŚDM - pożegnanie Kanadyjczyków 24 lipiec 2016 29316
ŚDM - Msza Św. i wielbienie z zespołem Soudarion 24 lipiec 2016 25087
ŚDM - goście z Kanady 21 lipiec 2016 25573
Program ŚDM w Gostyniu 02 lipiec 2016 25788
Msza Św. sekundycyjna ks. Bogdana. 27 czerwiec 2016 26249
Poświęcenie pojazdów - 2016 27 czerwiec 2016 26175
Nabożeństwo Fatimskie 13-06-2016 26 czerwiec 2016 25799
Bierzmowanie - 2016 26 czerwiec 2016 22173

Dodatkowe informacje