• Łk 7,1-10Gdy Jezus dokończył wszystkich swoich mów do ludu, który się przysłuchiwał, wszedł do Kafarnaum. Sługa pewnego setnika, szczególnie przez niego ceniony, chorował i bliski był śmierci. Skoro setnik posłyszał o Jezusie, wysłał do Niego starszyznę żydowską z prośbą, żeby przyszedł i uzdrowił mu sługę. Ci zjawili się u Jezusa i prosili Go usilnie: „Godzien jest, żebyś mu to wyświadczył - mówili - kocha bowiem nasz naród i sam zbudował nam synagogę”. Jezus przeto wybrał się z nimi. A gdy był już niedaleko domu, setnik wysłał do Niego przyjaciół z prośbą: « Panie, nie trudź się, bo nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój. I dlatego ja sam nie uważałem się za godnego przyjść do Ciebie. Lecz powiedz słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: «Idź», a idzie; drugiemu: «Chodź», a przychodzi; a mojemu słudze: «Zrób to», a robi”. Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i zwracając się do tłumu, który szedł za Nim, rzekł: „Powiadam wam: Tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu”. A gdy wysłani wrócili do domu, zastali sługę zdrowego.

Procesja Fatimska 13.05.2019 27 maj 2019 4242
REKOLEKCJE PARAFIALNE 29.05. – 2.06.2019 r. 21 maj 2019 23295
Rezurekcja 2019 02 maj 2019 2350
Wielka Sobota 2019 02 maj 2019 2059
Wielki Piątek 2019 02 maj 2019 2058
Wielki Czwartek 2019 29 kwiecień 2019 3078
Niedziela Palmowa 2019 23 kwiecień 2019 2910
Droga Krzyżowa 2019 23 kwiecień 2019 2968
Uroczystość Objawienia Pańskiego - 2019 14 styczeń 2019 12468
Setna rocznica Powstania Wielkopolskiego 10 styczeń 2019 13133
Święto Niepodległości - 2018 18 listopad 2018 50386
Holy Wins -2018 18 listopad 2018 33814

Dodatkowe informacje