Biblioteka

Już od dwóch lat działa Biblioteka Parafialna. W jej zasobach znajduje się ponad 3 500 woluminów. Są to książki z różnych dziedzin, nie tylko pozycje religijne. Obok  klasyków polskiej literatury, można sięgnąć po autorów zagranicznych, coś ciekawego znajdzie się zarówno dla lubiących książki podróżnicze, jak i powieść sensacyjną, czy kryminał. Wśród książek historycznych znajdują się  dotyczące nie tylko historii Polski, naszego regionu, czy Kościoła, ale jest również wybór biografii zarówno władców polskich jak i wybitnych osobistości, czy też powieści historyczne. Już nie długo kanonizacja Jana Pawła II. Z tej okazji można zapoznać się nie tylko z literaturą o polskim Ojcu św., ale również z jego licznymi tekstami. Mamy również wybór tekstów Prymasa Tysiąclecia, kardynała Stefana Wyszyńskiego. Okres poprzedzający  święta zachęca do sięgnięcia po rozważania i nauki rekolekcyjne. Niedawno nasza biblioteka w dziale albumów wzbogaciła się o nowe, pięknie wydane albumy o najważniejszych obiektach sakralnych archidiecezji poznańskiej i Pomniku Najświętszego Serca w Poznaniu. W bibliotece znajduje się spory wybór najrozmaitszych poradników, zarówno dotyczących zdrowia, diet jak i porad ogrodniczych. A na poprawę humoru można wybrać anegdoty z życia parafialnego.     

Regulamin Biblioteki Parafialnej

Została wznowiona działalność Biblioteki Parafialnej, która działała od 1988r. prawie przez 20 lat. Biblioteka  obecnie mieści się w budynku Domu Katolickiego przy ul. Jana Pawła II - wejście od strony parkingu. Czynna jest we wtorek od 18-19 godz. Korzystać, nieodpłatnie, z jej zbiorów mogą wszystkie zainteresowane osoby, bez ograniczeń wiekowych.
Poprzedni księgozbiór wzbogacił się o ponad 1000 nowych pozycji. Obecnie został podzielony na kilka działów, m.in. literaturę dziecięcą, młodzieżową, piękną i literaturę religijną. Zbiór literatury religijnej składa się z kilku poddziałów, w których wyodrębnione zostały pozycje dotyczące  np. kultu maryjnego, misji, zakonów, postaci  świętych i błogosławionych, osobno Jana Pawła II i Prymasa Tysiąclecia, poza tym teksty rozważań, kazań, modlitw. Zapraszamy do korzystania ze zbioru Biblioteki Parafialnej.

 

Regulamin Biblioteki Parafialnej na Gostyniu
I Postanowienia ogólne
1. Biblioteka Parafialna jest jednostką organizacyjną parafii, działającą na podstawie Konkordatu (Dziennik Ustaw z 1998 r. Nr 51 poz. 318 art. 21,22); prawa o bibliotekach (Dz.U. 1997 Nr 85, poz. 539, ze zm.); o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 2001 r. Nr 13, poz.123 ze zm.) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 96 poz. 873).
2. Prawo do nieodpłatnego korzystania mają wszystkie zainteresowane osoby.
3. W pomieszczeniach biblioteki obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
II Warunki rejestracji
1.W celu rejestracji należy okazać dyżurnemu bibliotekarzowi dokument z fotografią i adresem zamieszkania.
2. Osoba zarejestrowana posiada w bibliotece kartę czytelnika własnoręcznie podpisaną.
3. Nie ma ograniczeń wiekowych. Za niepełnoletniego czytelnika, zgodnie z przepisami ponoszą odpowiedzialność rodzice lub opiekunowie prawni.
4. W imieniu najmłodszych użytkowników nie posiadających jeszcze legitymacji szkolnej kartę zakładają rodzice.
5. O każdej zmianie danych osobowych i adresu użytkownik jest zobowiązany powiadomić bibliotekę.
6. Każdy czytelnik jest zobowiązany zaznajomić się z regulaminem biblioteki.
III Korzystanie ze zbiorów
1. Użytkownicy mają prawo wypożyczyć książki na okres 3 miesięcy, w uzasadnionych przypadkach okres wypożyczenia może być przedłużony.
2. W przypadkach szczególnie uzasadnionych biblioteka zastrzega sobie żądanie zwrotu książki przed upływem ustalonego terminu.
3. Na zewnątrz nie wypożycza się nikomu zbiorów specjalnych.
IV Odpowiedzialność za zbiory
1. Czytelnik odpowiada osobiście za wypożyczone materiały, z których korzysta.
2. W przypadku zagubienia lub zniszczenia czytelnik jest zobowiązany do odkupienia takiego samego egzemplarza, a jeśli to niemożliwe - dostarczenia innej książki, uzgodnionej z bibliotekarzem.
3. Nieuregulowanie zobowiązań wobec biblioteki skutkuje zawieszeniem czytelnika w korzystaniu z jej zbiorów.
V Przepisy końcowe
1.Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być pozbawiony prawa korzystania z biblioteki - czasowo lub na zawsze.
Regulamin obowiązuje od dnia 1.06.2012 r.

Dodatkowe informacje