Życzenia Abpa Metropolity Poznańskiego

ŻYCZENIA ARCYBISKUPA METROPOLITY POZNAŃSKIEGO
Z OKAZJI UROCZYSTOŚCI NARODZENIA PAŃSKIEGO 2012 ROKU

Drodzy Archidiecezjanie!

„Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom” (Tt 2, 11). Chrystus przychodzi, by wszyscy którzy wierzą w Jego imię stali się dziećmi Bożymi (por. J 1, 12). Przyjąć Chrystusa to uwierzyć w Niego i przyłączyć się do betlejemskich pasterzy, którzy wielbili i wysławiali Boga za wszystko co słyszeli i widzieli (por. Łk 2, 20). Wtedy Chrystus przychodzi nie tylko do nas, ale również przez nas, którzy stajemy się Jego świadkami.

 

Drodzy Bracia i Siostry!

W święta Bożego Narodzenia często wracamy we wspomnieniach do domu rodzinnego, a wielu stara się dom ten odwiedzać. W atmosferze świąt Narodzenia Pańskiego, które w naszej tradycji mają rodzinny charakter, wspomnijmy z wdzięcznością rodziców i tych wszystkich, którzy prowadzili nas jako pierwsi do Chrystusa i stali się wobec nas świadkami wiary. Z uwagi na przeżywany z całym Kościołem „Rok Wiary” pragnę każdego z Was zachęcić do tego, abyście odwiedzili kościół, w którym zostaliście ochrzczeni, gdzie – przez łaskę Chrztu św. – otrzymaliście życie Boże i odnowili tam chrzcielne przyrzeczenia. Jeśli uczynimy to – pojednani z Bogiem i bliźnimi przez Sakrament Pokuty oraz wypełnimy przewidziane przez Kościół warunki, o których w sposób szczegółowy informują Wasi duszpasterze – możemy zyskać dar odpustu zupełnego. Przeżycie tego wydarzenia niech przypomni, że teraz to my mamy być świadkami wiary – w szczególny sposób niech o tym pomyślą rodzice w odniesieniu do swoich dzieci.

Wszystkim Drogim Archidiecezjanom życzę, by tegoroczne święta Narodzenia Pańskiego obchodzili w radosnym dziękczynieniu za łaskę wiary, dzięki której przyjęliśmy Chrystusa i jego Ewangelię, która jest dla nas światłem na drogach naszego życia.

Z serca błogosławię każdemu z Was!

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański

Dodatkowe informacje