Słowo Abpa Poznańskiego

Umiłowani Archidiecezjanie!

W dniach żałoby po śmierci Księdza Kardynała Józefa Glempa, którego dobry Bóg powołał do wieczności, Archidiecezja Poznańska jednoczy się w modlitwie z całym Kościołem w Polsce i wyraża wdzięczność Opatrzności Bożej za dar życia i działalności duszpasterskiej śp. Kardynała Prymasa Seniora w Ojczyźnie i pośród Polonii.


Ksiądz Kardynał Józef Glemp – poprzez swoją ofiarną służbę Kościołowi i Ojczyźnie – skutecznie przyczynił się do umocnienia w wierze, nadziei i miłości tych, których Pan Bóg przez lata pasterskiej posługi postawił na Jego życiowej drodze. Archidiecezja Poznańska włącza się w wielką modlitwę dziękczynienia Kościoła w Polsce za wszelkie duchowe dobro, które dzięki posłudze śp. Kardynała Prymasa Seniora stało się udziałem nas wszystkich. Wspominamy Jego związki z naszą Archidiecezją i Jego pasterską życzliwość wobec niej, wyrażające się m.in. w studiach teologicznych odbytych w Poznaniu oraz wielokrotnym udziałem śp. Prymasa Seniora w różnego rodzaju uroczystościach na terenie naszej Archidiecezji. Każdorazowa obecność Księdza Kardynała Józefa Glempa była dla nas wielkim zaszczytem i ogromną radością.
Pełni podziwu dla świadectwa życia oddanego Bogu i Kościołowi, chcemy wspólnie powierzyć Zmarłego Księdza Kardynała miłosiernemu Bogu, dlatego zapraszam wszystkich Archidiecezjan do udziału w Mszy Świętej, którą odprawię w Jego intencji w Katedrze Poznańskiej w środę popielcową – dnia 13 lutego br. – o godz. 18.00.
Polecając osobę śp. Księdza Kardynała Józefa Glempa pobożnym modlitwom Archidiecezjan, z serca wszystkim błogosławię.

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański

Dodatkowe informacje