Wielkanocne życzenia Abpa poznańskiego

ŻYCZENIA ARCYBISKUPA METROPOLITY POZNAŃSKIEGO
NA WIELKANOC 2013 ROKU.

 

Drodzy Archidiecezjanie!

Święta Wielkanocne poprzez wieki głoszą światu orędzie, że w Chrystusie Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym Bóg miłujący człowieka przynosi nam zbawienie. Jezus Chrystus, zmartwychwstając uwalnia nas od zła nie w sposób powierzchowny, chwilowy, ale w sposób radykalny. My wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa – poucza nas św. Paweł Apostoł – zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć. Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca (Rz 6,3 n).
Chociaż chwilę Jezus zdawał się być pokonanym i nie było widać nadziei, przez to jednak znaki zmartwychwstania świadczą o zwycięstwie życia nad śmiercią, miłości nad nienawiścią, miłosierdzia nad zemstą. W ten sposób zmieniła się sytuacja człowieka i świata.


Zmartwychwstały Pan nie należy do przeszłości, ale jest wciąż obecny poprzez swój Kościół także dzisiaj. Z naszej strony potrzebne jest tylko otwarcie umysłu i serca na Bożą prawdę o Jezusie Chrystusie, który jest nadzieją i źródłem mocy.
Składając tegoroczne życzenia z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, łączę je z trwającym Rokiem Wiary. Tym którzy cieszą się łaską żywej wiary życzę, aby dawali o niej jednoznaczne świadectwo. Tym, którzy spoglądając szczerze w swoje sumienie dostrzegają, że zobojętnieli na sprawy wiary lub stoją na obrzeżach Kościoła życzę, aby wiarę pogłębili i kierowali się jej wartościami w życiu codziennym. Tym natomiast, którzy stoją z dala i niewiele mają wspólnego z Chrystusem życzę, by dostrzegli czego się pozbawiają i na nowo odkryli czekające na nich miejsce we wspólnocie wyznawców Zmartwychwstałego Pana.

Wszystkim Umiłowanym Archidiecezjanom z serca błogosławię.


Poznań, Wielkanoc 2013 roku.


+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański

Dodatkowe informacje