Abp o jubileuszach kapłańskich

Umiłowani Archidiecezjanie!

Każdego roku miesiąc maj jest szczególnym czasem, w którym dane jest nam przeżywać głęboko sakrament kapłaństwa. W tym bowiem miesiącu biskup udziela święceń kapłańskich, a nowo wyświęceni prezbiterzy odprawiają w swoich parafiach prymicje, czyli pierwszą Mszę świętą.
Szczególnie doniosłym przeżyciem są w tym miesiącu także jubileusze 25-lecia, 50-lecia i 60-lecia kapłaństwa. Są one wymownym świadectwem wiernej służby naszych drogich duszpasterzy Chrystusowi Zmartwychwstałemu i człowiekowi.


Wśród dwunastu kapłanów obchodzących w tym roku 50. rocznicę święceń kapłańskich są dwaj szczególnie zasłużeni jubilaci: J. Em. Ksiądz Kardynał Zenon Grocholewski, Prefekt Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego oraz Ksiądz Biskup Zdzisław Fortuniak, biskup pomocniczy Archidiecezji Poznańskiej.
Ksiądz Kardynał Zenon Grocholewski wspiera Ojca Świętego swoją kompetentną pomocą w jego posłudze pasterskiej w wymiarze Kościoła Powszechnego.
Ksiądz Biskup Zdzisław Fortuniak od 31 lat wspomaga gorliwą posługą trzeciego już Arcybiskupa Poznańskiego jako biskup pomocniczy.
Poczucie wielkiej wdzięczności dla Boga za dar gorliwych kapłanów i pasterzy, skłania nas wszystkich do modlitwy w intencji czcigodnych Jubilatów. Jej szczególnym wyrazem będzie dziękczynna Msza św. koncelebrowana przez Jubilatów pod przewodnictwem Kardynała Zenona Grocholewskiego w poniedziałek 20 maja br. o godz. 1100 w Katedrze Poznańskiej.
Zapraszam gorąco Archidiecezjan do udziału w tej Eucharystii i do wspólnego dziękczynienia Najwyższemu Arcykapłanowi Jezusowi Chrystusowi.
Po Mszy św. będzie również okazja do osobistego złożenia życzeń Jubilatom.
Niech te podniosłe uroczystości będą zarazem zachętą do gorliwej i nieustannej modlitwy o nowe, liczne i święte powołania kapłańskie.

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański

Dodatkowe informacje