List Abpa w związku z nominacją biskupią

Umiłowani Archidiecezjanie!

Z radością przekazuję Wam informację o komunikacie Nuncjatury Apostolskiej w Polsce, który otrzymałem dnia 13 lipca 2013 roku. Jego treść brzmi następująco:
„Ojciec Święty Franciszek mianował ks. Damiana Bryla, ojca duchownego w Wyższym Seminarium Duchownym archidiecezji poznańskiej, biskupem pomocniczym tejże diecezji, przydzielając mu stolicę tytularną Suliana”.

 

Nasz Ksiądz Biskup Nominat urodził się 10 lutego 1969 roku w Jarocinie. Po ukończeniu szkoły średniej wstąpił do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. Święcenia prezbiteratu przyjął dnia 26 maja 1994 roku z rąk księdza arcybiskupa Jerzego Stroby.
Po święceniach kapłańskich duszpasterzował jako wikariusz w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Środzie Wlkp. W 1996 roku został skierowany na studia doktoranckie na Uniwersytecie Navarry w Pamplonie, w Hiszpanii. W swoich badaniach naukowych zajmował się duchowością osób świeckich i napisał rozprawę Charakter świecki laikatu w nauczaniu Jana Pawła II (1978-1999). Pracę obronił w czerwcu 1999 r.
Po powrocie ze studiów został skierowany do pracy w redakcji miesięcznika „Katecheta” na stanowisko zastępcy redaktora naczelnego. Rok później został redaktorem naczelnym tego pisma. W tym czasie mieszkał i pracował duszpastersko w parafii pw. Bożego Ciała w Poznaniu.
Bezpośrednio po przyjeździe ze studiów został poproszony o podjęcie posługi spowiednika i kierownika duchowego kleryków w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu, a w sierpniu 2001 roku został powołany na stanowisko ojca duchownego w tymże seminarium. Od roku 2006 do 2010 pracował jako adiunkt na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
W roku 2009 został wybrany zastępcą przewodniczącego, a w 2011 przewodniczącym Sekcji Ojców Duchownych Seminariów Diecezjalnych i Zakonnych.
Dnia 20 października 2010 roku został mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Metropolitalnej w Poznaniu.

Dzieląc się radością z nominacji biskupiej Księdza Doktora Damiana Bryla, gorąco proszę wszystkich Archidiecezjan o modlitwę w intencji Księdza Biskupa Nominata. Jednocześnie serdecznie zapraszam na uroczystość przyjęcia sakry biskupiej, która odbędzie się w niedzielę 8 września br. o godz. 16.00 w Katedrze Poznańskiej.

Z serca wszystkim Wam błogosławię!


+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański

Dodatkowe informacje