Tydzień modlitw o trzeźwość

46. TYDZIEŃ MODLITW O TRZEZWOSC NARODU
10-16 LUTEGO 2013 R.

Celem Tygodnia Modlitw jest włączenie się wiernych w nurt przebłagania za pijaństwo i inne grzechy a także wyproszenie łask nawrócenia. Głównym motywem rozpoczęcia Tygodnia Modlitw w ostatnią niedziele karnawału jest nawiązanie do tradycji chrześcijańskiej polegającej na wynagradzaniu za grzechy popełnione w czasie zabaw karnawałowych.

 

Niedziela, 10 lutego - Niedziela ekspiacji za grzechy pijaństwa
Modlitwa za polskie rodziny, aby wierne Bogu i nauce Kościoła, dawały świadectwo wiary i trzeźwości.

Poniedziałek 11 lutego
Modlitwa za ojców rodziny, aby za przykładem św. Józefa byli oparciem dla swych żon, a dla dzieci wzorem silnej wiary i radosnej trzeźwości.

Wtorek 12 lutego
Modlitwa za osoby ze świata nauki i kultury, aby ich praca przyczyniała się do uznania doniosłej roli ojca w pełnej i zdrowej moralnie rodzine.

Środa 13 lutego
Modlitwa za sprawujących władzę, aby stali na straży modelu rodziny zgodnego z prawem Bożym, przeciwstawiając się niesprawiedliwości społecznej i rozpijaniu rodaków.

Czwartek 14 lutego
Modlitwa za kapłanów, aby jako duchowi ojcowie, świadczyli swoją postawą o wartości abstynencji wobec powierzonych im wiernych i napotkanych osób.

Piątek 15 lutego
Modlitwa za młodzieńców, aby wpatrując się w Oblicze Jezusa dobrze przygotowali się do roli ojca.

Sobota 16 lutego
Modlitwa za dzieci aby naśladując Jezusa były posłuszne rodzicom i w swoim życiu realizowały wstrzemięźliwość i skromność.


Tydzień Modlitwy o Trzeźwość kończy wspólna Eucharystia w Sanktuarium
Matki Bożej w Cudy Wielmożnej Pani Poznania ul. Franciszkańska 2 Poznań
Sobota 16 lutego 2013r. godz. 18.00,
Wszystkich ludzi dobrej woli zaprasza Duszpasterstwo Apostolstwa Trzeźwości

Dodatkowe informacje