• Mt 7,21.24-27Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie każdy, który Mi mówi: «Panie, Panie», wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki”.

Program Święta trzeźwości w Chojnie

Program Święta Trzeźwości 18.08.2012 Chojno

Godz. 14.oo – Oficjalne otwarcie obchodów Święta Trzeźwości

Godz. 14.15 – Koncert dzieci – „Raptusie”

Godz. 14.35 – Występ Mażoretek z Biezdrowa

Godz. 15.oo – Koronka do Miłosierdzia Bożego w Kościele

Godz. 15.15 – Konferencja p. dr. Henryka Knapika pt. „ Rodzina w Biblii”

Godz. 16.oo do 18.oo -  Adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele

Jednocześnie

Godz. 16.oo – koncert zespoły „EwieJa” – na scenie przy boisku

Godz. 16.3o – Miting AA otwarty z udziałem Ks. Biskupa na temat „Duchowość w trzeźwieniu”- sala ośrodka

Godz. 17.3o – Koncert zespołu „Janusz i Raptusy”

Godz. 18.oo – Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem Ks. Biskupa w intencji „ O trzeźwość w Ojczyźnie i w naszych rodzinach”

Godz. 19.oo – Koncert zespołu „Wiesław Kondratowicz Trio”

Godz. 19.3o – Koncert „24 godziny” i Ania Pietrzak

Godz. 20.3o – Apel przy figurze Matki Bożej

Godz. 21.15 – Ognisko i zabawa taneczna

Dodatkowe informacje