• Mt 22, 34-40Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał wystawiając Go na próbę: "Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?" On mu odpowiedział: "«Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem». To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: «Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego». Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy»".

Program Święta trzeźwości w Chojnie

Program Święta Trzeźwości 18.08.2012 Chojno

Godz. 14.oo – Oficjalne otwarcie obchodów Święta Trzeźwości

Godz. 14.15 – Koncert dzieci – „Raptusie”

Godz. 14.35 – Występ Mażoretek z Biezdrowa

Godz. 15.oo – Koronka do Miłosierdzia Bożego w Kościele

Godz. 15.15 – Konferencja p. dr. Henryka Knapika pt. „ Rodzina w Biblii”

Godz. 16.oo do 18.oo -  Adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele

Jednocześnie

Godz. 16.oo – koncert zespoły „EwieJa” – na scenie przy boisku

Godz. 16.3o – Miting AA otwarty z udziałem Ks. Biskupa na temat „Duchowość w trzeźwieniu”- sala ośrodka

Godz. 17.3o – Koncert zespołu „Janusz i Raptusy”

Godz. 18.oo – Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem Ks. Biskupa w intencji „ O trzeźwość w Ojczyźnie i w naszych rodzinach”

Godz. 19.oo – Koncert zespołu „Wiesław Kondratowicz Trio”

Godz. 19.3o – Koncert „24 godziny” i Ania Pietrzak

Godz. 20.3o – Apel przy figurze Matki Bożej

Godz. 21.15 – Ognisko i zabawa taneczna

Dodatkowe informacje