Grupy duszpasterskie

Pielgrzymka szlakiem bł. Edmunda Bojanowskiego

W pierwszy słoneczny dzień, „złotej polskiej jesieni” tj. 27 września br. grupa pielgrzymkowa naszej parafii (43 osoby) udała się szlakiem miejsc. w których przebywał i działał bł. Edmund Bojanowski. Trasa wiodła przez Pojezierze Leszczyńskie do Górki Duchownej ,gdzie ostatnie 15 miesięcy swego ziemskiego życia spędził  bł. Edmund u stóp Matki Bożej Pocieszenia. Kustosz tego cudownego miejsca  serdecznie nas powitał , następnie oprowadził i opowiedział bardzo frapującą historię tego sanktuarium. Wielu z nas przybyło przed cudowny obraz po raz kolejny. Corocznie na odpust do Górki Duchownej ,który odbywa się na przełomie sierpnia i września przybywa ok. 40 tys. pątników.

Na plebanii znajduje się Izba Pamięci poświęcona pobytowi bł. Edmunda Bojanowskiego, gdyż przebywał w tym miejscu do swej śmierci. Kolejnym miejscem na trasie pielgrzymki był Luboń – Żabikowo, gdzie znajduje się Dom Generalny Sióstr Służebniczek NMP  NP (wielkopolskich). Siostry od 11.VIII.1930 roku są strażniczkami szczątków doczesnych bł. Edmunda , znajdujących się w sarkofagu. W kaplicy NSPJ ks. prałat Artur Przybył sprawował Eucharystię w intencji rodzin pielgrzymów , ludzi chorych oraz obecnych wśród nas Sióstr Służebniczek , które pięknie przygotowały oprawę muzyczną tej Mszy Świętej. Miejscem szczególnym był dla nas sarkofag, przy którym mogliśmy prosić bł. Edmunda o wstawiennictwo u Boga w różnorakich potrzebach. Po skromnym posiłku zwiedziliśmy najbliższą okolicę Lubonia  i udaliśmy się do Jaszkowa. Tam zwiedziliśmy kościół pw. św. Barbary.  W jego podziemiach został pierwotnie pochowany ( 11.VIII. 1871r.) Edmund Bojanowski.  Mieliśmy okazję zwiedzić domek dawnej plebanii , gdzie swego czasu zorganizował nowicjat dla Sióstr Służebniczek . Obecnie jest tam  Izba Pamięci  o naszym  błogosławionym -„serdecznie dobrym człowieku”. Właśnie w tej okolicy, gdzie mogliśmy cieszyć się pięknem przyrody ojczystej odwiedziliśmy również Centrum Hipiki pana Antoniego Chłapowskiego. Pełni wrażeń , zadowoleni , a szczególnie ubogaceni duchowo wróciliśmy do naszych domów.

                                                                                        uczestniczka

Dodatkowe informacje