Litania do Bł. Edmunda Bojanowskiego

Kościół p.w. Św. Małgorzaty - Poniedziałek - 18:30 - ZAPRASZAMY!!!

 

Kyrie eleison, Chryste eleison.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Niepokalana Matko Chrystusowa – módl się za nami.

Błogosławiony Edmundzie – Odbicie miłości Ojca – módl się za nami.

– Ufający Bożej Opatrzności...

– Gorliwy wielbicielu Eucharystii...

– Czcicielu Świętogórskiej Róży Duchownej...

– Obrońco wiary świętej...

– Niestrudzony w poszukiwaniu i pełnieniu woli Bożej..

– Przykładzie ufnego zawierzenia Bogu...

– Mężu modlitwy...

– Założycielu Zgromadzenia Służebniczek...

– Patronie wiernych świeckich...

– Serdecznie dobry człowieku...

– Sługo ubogich...

– Miłośniku dzieci...

– Opiekunie sierot...

– Wsparcie dla chorych...

– Pocieszycielu opuszczonych...

– Wspomożycielu rodzin...

– Wzorze dla słabych i cierpiących...

– Wychowawco dzieci i młodzieży...

– Pomoc dla umierających...

– Hojny dla potrzebujących...

– Orędowniku w trudnościach...

– Przykładzie pokory i prostoty...

– Miłośniku ojczystej kultury...

– Wzorze patriotyzmu...

– Jednoczący wielu wokół dobra...

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – Przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – Wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – Zmiłuj się nad nami.

 

Módlmy się: Boże, Ty powołałeś Błogosławionego Edmunda, aby opiekował się dziećmi, chorymi i ubogimi, spraw łaskawie, abyśmy pobudzeni miłością, za jego przykładem gorliwie przyczyniali się do odnowienia wszystkiego w Chrystusie, poprzez zadania, które nam powierzyłeś do wypełnienia na tym świecie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 Amen.

Dodatkowe informacje