O rodzinie bł. Edmunda Bojanowskiego

Z inicjatywy Sióstr Słóżebniczek BDNP powstała w Gostyniu w maju 2010 roku " Rodzina bł. E. Bojanowskiego. Jest ona jednym z wielu kół terenowych Stowarzyszenia  "   Dobroć ", którego głównym celem jest  być " serdecznie dobrym człowiekiem" na wzór swego patrona bł. Edmunda Bojanowskiego

Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego stawia sobie dwa główne zadania:

- stałe pogłębianie życia chrześcijańskiego, aby wzrastać w doskonałości ewangelicznej,

- dobrowolny, czynny udział w apostolsko-charytatywnych dziełach Zgromadzenia w kraju i na misjach, w poczuciu odpowiedzialności za Kościół.

Do Rodziny zapraszamy:

- czcicieli bł. Edmunda

- tych, którym  bliskie jest zatroskanie o dzieci, ludzi chorych i biednych

- nasze rodziny i przyjaciół

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP jak i członkowie Rodziny bł. Edmunda Bojanowskiego starają się o ścisłą współpracę, by móc jak najlepiej rozwijać charyzmat  bł. Edmunda.

 

Charyzmat ten cechuje:

- miłość służebna świadczona bliźnim w pokorze i prostocie na wzór Chrystusa

- żywa wiara i bezgraniczna ufność w Bożą Opatrzność

- duch maryjny wzorowany na służebnej postawie Maryi                            

Dodatkowe informacje