Pielgrzymka Śladami Szopek franciszkańskich

14 stycznia członkowie Rodziny bł Edmunda i chętne osoby wzięły udział w pielgrzymce Śladami Szopek franciszkańskich. Pielgrzymowanie rozpoczelismy od Kobylina gdzie uczestniczylismy we Mszy Świetej. Następnie udalismy się do Miejskiej Górki gdzie nowicjusze opowiedzieli nam o histori klasztoru i miasta a tkże o swoim powołaniu. Wspólnie z nami śpiewali kolędy. Kolejne miejsce to Wschowa, a pielgrymowanie zakończyliśmy w Ośiecznej. Był to radośnie we wspólnym koledowaniu spędzony czas. Wraz z nami pielrzymował Ks. Prałat Artur Przybył. 

 

Więcej zdjęć <<<kliknij>>>

Pielgrzymka do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu

W październiku członkowie Rodziny bł. Edmunda przeżywali pielgrzymkę do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, gdzie uczestniczyli we Mszy świętej zawierzając rodziny wstawiennictwu Św. Józefa. Zwiedzaliśmy podziemia, gdzie znajduje się Muzeum pamięci księży byłych więźniów obozu koncentracyjnego w Dachau. Po drodze odwiedziliśmy Skansen w Kaliszu i Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy z Zespołem Pałacowo – Parkowym. 

 

Więcej zdjęć <<<kliknij>>>

O rodzinie bł. Edmunda Bojanowskiego

Z inicjatywy Sióstr Słóżebniczek BDNP powstała w Gostyniu w maju 2010 roku " Rodzina bł. E. Bojanowskiego. Jest ona jednym z wielu kół terenowych Stowarzyszenia  "   Dobroć ", którego głównym celem jest  być " serdecznie dobrym człowiekiem" na wzór swego patrona bł. Edmunda Bojanowskiego

Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego stawia sobie dwa główne zadania:

- stałe pogłębianie życia chrześcijańskiego, aby wzrastać w doskonałości ewangelicznej,

- dobrowolny, czynny udział w apostolsko-charytatywnych dziełach Zgromadzenia w kraju i na misjach, w poczuciu odpowiedzialności za Kościół.

Do Rodziny zapraszamy:

- czcicieli bł. Edmunda

- tych, którym  bliskie jest zatroskanie o dzieci, ludzi chorych i biednych

- nasze rodziny i przyjaciół

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP jak i członkowie Rodziny bł. Edmunda Bojanowskiego starają się o ścisłą współpracę, by móc jak najlepiej rozwijać charyzmat  bł. Edmunda.

 

Charyzmat ten cechuje:

- miłość służebna świadczona bliźnim w pokorze i prostocie na wzór Chrystusa

- żywa wiara i bezgraniczna ufność w Bożą Opatrzność

- duch maryjny wzorowany na służebnej postawie Maryi                            

Litania do Bł. Edmunda Bojanowskiego

Kościół p.w. Św. Małgorzaty - Poniedziałek - 18:30 - ZAPRASZAMY!!!

 

Kyrie eleison, Chryste eleison.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Niepokalana Matko Chrystusowa – módl się za nami.

Błogosławiony Edmundzie – Odbicie miłości Ojca – módl się za nami.

– Ufający Bożej Opatrzności...

– Gorliwy wielbicielu Eucharystii...

– Czcicielu Świętogórskiej Róży Duchownej...

– Obrońco wiary świętej...

– Niestrudzony w poszukiwaniu i pełnieniu woli Bożej..

– Przykładzie ufnego zawierzenia Bogu...

– Mężu modlitwy...

– Założycielu Zgromadzenia Służebniczek...

– Patronie wiernych świeckich...

– Serdecznie dobry człowieku...

– Sługo ubogich...

– Miłośniku dzieci...

– Opiekunie sierot...

– Wsparcie dla chorych...

– Pocieszycielu opuszczonych...

– Wspomożycielu rodzin...

– Wzorze dla słabych i cierpiących...

– Wychowawco dzieci i młodzieży...

– Pomoc dla umierających...

– Hojny dla potrzebujących...

– Orędowniku w trudnościach...

– Przykładzie pokory i prostoty...

– Miłośniku ojczystej kultury...

– Wzorze patriotyzmu...

– Jednoczący wielu wokół dobra...

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – Przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – Wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – Zmiłuj się nad nami.

 

Módlmy się: Boże, Ty powołałeś Błogosławionego Edmunda, aby opiekował się dziećmi, chorymi i ubogimi, spraw łaskawie, abyśmy pobudzeni miłością, za jego przykładem gorliwie przyczyniali się do odnowienia wszystkiego w Chrystusie, poprzez zadania, które nam powierzyłeś do wypełnienia na tym świecie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 Amen.

Więcej artykułów…

  1. Życie bł. Edmunda Bojanowskiego

Podkategorie

Dodatkowe informacje