Mikołaj dla dzieci

We wtorek, 9 grudnia 2014 r. dzieci zgromadzone na roratach o godz. 17.00 w naszej farze, były świadkami odwiedzin św. Mikołaja. W tym roku – jak sam powiedział – jego odwiedziny były trochę opóźnione z powodu braku śniegu. Ta przeszkoda uniemożliwiła mu przybycie z prezentami na czas. Jednakże w końcu dotarł, i wszystkie zgromadzone we farze (grzeczne) dzieci otrzymały od świętego Mikołaja mały upominek… Na dowód tego, publikujemy poniżej fotorelację z tego wydarzenia.

 

Dodatkowe informacje